Antall reisende til og fra Avinors lufthavner fortsetter å øke etter pandemien. Totalt reiste 4 195 557 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i mai 2022. Dette er en økning på 293 prosent sammenlignet med fjoråret.

- annonse -

Sammenlikner man med mai 2019 er det en nedgang på 10 prosent. I 2019 var det 4 663 043 reisende, mot 4 195 557 i mai 2022.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 30 314 i mai 2021 til 58 525 i mai 2022, noe som tilsvarer en økning på 93 prosent. Sammenliknet med mai 2019 var det 2 prosent færre flybevegelser, da antall kommersielle flybevegelser var 59 446. 

Størst økning til og fra utlandet

Den største økningen skjer på trafikken til og fra utlandet. Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet har gått fra 75 508 på Avinors lufthavner i 2021 til 1 479 126 i mai 2022. Det tilsvarer en økning på 1859 prosent. Sammenlikner man tallene med 2019, var det 23 prosent færre passasjerer, da 1 918 388 reiste til eller fra utlandet.

Betyr mye for reiselivet og besøksnæringen

At trafikktallene fortsetter å stige etter pandemien er godt nytt for den norske besøksnæringen, det norske reiselivet og økonomien i landet generelt.

– Vi ser et tydelig oppsving i trafikktallene, både på antall passasjerer og på antall flybevegelser, og det er positivt for norske arbeidsplasser, for den norske besøksnæringen og for norsk reiseliv. Dette er bransjer som har vært sterkt preget av pandemien og som nå kjenner på en etterlengtet oppdrift, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.

– Utsiktene for sommermånedene er også sterke, med positive signaler fra flere aktører og god kapasitet i markedet, og vi forventer nå at antall reisende kommer opp mot 90 prosent av 2019 for Avinor, fortsetter Riise.

Oppdrift i nord

I Bodø merker de virkelig at trafikken har vendt tilbake hvor trafikken nå er høyere enn før pandemien. I mai i år var trafikken 4 prosent høyere enn den var i mai 2019 og hadde økt med hele 134 prosent sammenliknet med 2021. Totalt reiste 151 470 passasjerer via Bodø lufthavn i mai 2022 mot 145 667 i mai 2019. I mai 2021 var tallet 64 653.

– Dette er svært gledelige tall og et resultat av det imponerende arbeidet en samlet reiselivsnæring har lagt ned både før og under pandemien. Nå ser vi fram til en ytterligere forsterking og videreutvikling av de unike tilbudene som Bodø og Salten har å by på, sier reiselivssjef i Visit Bodø, Ann-Kristin Rønning Nilsen.

Også i Tromsø er de glade for at trafikken nå er på vei tilbake. I mai 2022 var trafikken 3 prosent høyere enn den var i mai 2019 og hadde økt med 127 prosent sammenliknet med 2021. Totalt reiste 178 154 passasjerer via Tromsø lufthavn i mai 2022 mot 173 192 i mai 2019. I mai 2021 var tallet 78 586.

– Det er helt fantastisk! Det viser at vi er på vei tilbake mot normalen og det gir optimisme fremover mot sommeren, høsten og vinteren. Flere gjester gir økt lokal verdiskapning, og bidrar til å gjøre Tromsø attraktiv både for de som bor her, og for de som ønsker å besøke eller flytte hit. Ikke minst vil det ha positiv innvirkning på rutetilbudet for lokale og tilreisende, sier reiselivssjef i Visit Tromsø, Lone Helle.

Forrige artikkelNysnø investerer i Spoor AI
Neste artikkelNysnø investerer i det nyetablerte norske venture-fondet Sandwater