Det norske teknologiselskapet Spoor AI utvikler programvare basert på kunstig intelligens for å overvåke og beskytte fugleliv ved vindparker. Oppstartsselskapet får med seg Nysnø Klimainvesteringer, Ørsted og Wiski Capital idet de gjør seg klare for vekst i takt med en skalering av havvindindustrien.

- annonse -

Spoor adresserer et hurtigvoksende marked. I dag er det installert 837 GW vindenergi globalt. De neste fem årene forventes det installert 557 GW vindenergi, tilsvarende rundt 70.000 nye vindturbiner. Teknologien deres kan brukes i utredning og drift av en vindpark hvor operatøren er lovpålagt å gjøre konsekvensutredninger av vindturbinenes påvirkning av fugleliv.

– Spoor er et spennende selskap som på kort tid har vist imponerende teknologiutvikling og fått innpass hos viktige aktører innen vindenergi. For å få til en rask utbygging av vindenergi vil det være avgjørende å ha kontroll på hvilken effekt disse prosjektene har på miljøet, inkludert fuglelivet. Spoor blir derfor en viktig spiller for å kunne holde tempoet oppe i utviklingen samtidig som nødvendige miljøhensyn ivaretas, sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø.

Selskapet utvikler bransjeledende programvare som bruker kunstig intelligens for å innhente kritisk data om fugleliv. Gjennom smarte kameraer plassert i konsesjonsområder kan Spoor visualisere fuglens faktiske og forventede flyvebane. Løsningene deres skal bidra til å beskytte fugleliv, legge til rette for mer effektiv planlegging og drift, og redusere klimagassutslipp.

– Spoor er ledet av et fremoverlent team med relevant erfaring, og vi mener derfor at selskapet har de gode forutsetninger for å kunne omsette et solid produkt til lønnsom vekst i et voksende marked, fortsetter Skjæveland.

– Vi er glade for å få med oss Nysnø, Ørsted og Wiski Capital. Det er et tydelig signal om tillit til Spoor og potensialet i teknologien vår. Denne investeringen vil akselerere utviklingen av programvaren vår, utrullingshastigheten på eksisterende vindparker og gjøre det mulig for nye prosjekter å inkludere den høyeste standarden for AI-basert fugleovervåking fra dag én, sier Ask Helseth, administrerende direktør i Spoor.

Forrige artikkelSterk vekst i boligprisene i mai
Neste artikkelSterk økning i flytrafikken