Eiendom Norge presenterte i dag sin prognose for boligmarkedet i 2024, og det er en oppgang på 4 prosent.

- annonse -

Prognosen bygger på en forventet utvikling i nominelle boligpriser gjennom 2024.

– Eiendom Norge venter en oppgang i boligprisene i Norge neste år. Enkelte byer vil få en sterkere utvikling enn den nasjonale, og vi tror særlig Oslo og Stavanger vil skille seg ut. Her venter vi at boligprisene vil stige med henholdsvis 6 og 7 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– I 2023 har vi hatt store svingninger i boligprisutviklingen gjennom året, og ved utgangen av november har boligprisene i år steget med 1,3 prosent. Med vekst i KPI i samme periode på 4,5 prosent innebærer det et realboligprisfall, sier han.

– Etter to år med svak utvikling tror vi at vi får god vekst i boligprisene i Norge 2024. Et godt lønnsoppgjør som gir reallønnsvekst neste år vil virke positivt på prisutviklingen. Det samme gjør ventede rentenedsettelser. 

–  Det er dessuten mindre usikkerhet rundt inflasjon, renter og bokostnader nå enn på samme tid i fjor. Alt dette gjør at vi er positive til utsiktene for boligprisene landet under ett neste år, sier Lauridsen.

Boligkrisen er foran oss, men ikke i 2024

Det er ved utgangen av november kun igangsatt bygging av 11 000 boliger i Norge i 2023, ifølge Boligprodusentene. Dette er den laveste igangsettingen av nye boliger siden bankkrisen på slutten av 80-tallet. 

– Dette betyr at vi vil få lav boligbygging de neste årene og krise for byggenæringen. Konsekvensene for boligmarkedet vil vi imidlertid først se fra 2025, da det blir et bratt fall i antall ferdigstilte boliger. Vi tror dette vil gi sterk boligprisvekst i 2025 og 2026. Paradoksalt nok fører Norges Banks aggressive pengepolitikk til at boligprisrekylen kan bli enda sterkere fordi den demper boligbyggingen ekstra mye. I 2024 vil det imidlertid fortsatt ferdigstilles en del boliger som er under bygging nå og som ble solgt under pandemien, sier Lauridsen.

– Vi tror at boliginvesteringene vil falle mye mer neste år enn det regjeringen la til grunn i statsbudsjettet og Norges Bank i siste pengepolitiske rapport der de kun venter et fall på drøye 6 prosent. Den ekstremt lave igangsettingen av boligprosjekter i år vil føre til at byggenæringen får lite å gjøre i 2024 når de har ferdigstilt prosjektene som ble startet for 2-3 år siden, sier han.

– Uansett hva nedgangen i boliginvesteringene ender på, så vil dette innebære et kraftig tilbakeslag for norsk økonomi med svak utvikling i BNP og høyere arbeidsledighet. Slår dette scenarioet til tror vi Norges Bank tvinges til å sette ned renten raskere enn hva de prognostiserer per desember 2023, sier Lauridsen.

Forrige artikkelKonsernsjef kjøper i GIG
Neste artikkelHistorisk stor vekst i leieprisene i 2023