Forventningene om kommende renteøkninger legger ingen demper på folks optimisme i boligmarkedet. Troen på stigende boligpriser ligger på et rekordhøyt nivå i mars, viser NBBLs Boligmarkedsbarometer.

- annonse -

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som måler nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

– Boligprisveksten fikk en pangstart på nyåret ved innføring av ny avhendingslov, og prispresset ser også ut til å ha påvirket psykologien i markedet. Hele 65 prosent tror på stigende boligpriser det neste året, uendret fra foregående måned og den høyeste andelen siden Boligmarkedsbarometerets oppstart i 2018. Kun syv prosent tror på boligprisfall, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

NBBL forventer allikevel at effekten av den nye avhendingsloven er midlertidig og at boligforsyningen nå normaliseres. Når vårslippet kommer vil utsiktene til høyere rente dempe prisveksten.

– Norges Bank forventer ytterligere syv renteøkninger innen utgangen av 2023. Det vil gi en boliglånsrente på om lag fire prosent. Renteoppgangen vil dempe de hete budrundene vi har sett på nyåret, men de vil neppe kneble boligmarkedet. Tross renteøkningene vil realrenten forbli negativ langt ut i 2023. Det er også ventet gode lønnsoppgjør og høy inntektsvekst, noe som øker kjøpekraften. Med andre ord, renten settes opp fordi det går bedre i norsk økonomi. Over tid er det positivt for stabiliteten både i økonomien og boligmarkedet, og ikke minst vil det komme unge boligkjøpere til gode ved at de møter et litt mer edruelige budrunder, sier Frengstad Bjerknes.

Flertallet forventer høyere rente

Hele 84 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Her er det også verdt å merke seg at andelen som tror på en mye høyere rente om ett år allerede var på 17 prosent før rentemøtet i mars. Til sammenligning var tilsvarende andel på kun fire prosent for ett år siden.

Fem prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Samlet innebærer det at Boligmarkedsbarometeret får en ubetydelig nedgang fra 12,3 i februar til 12,2 i mars. Forventningene til boligprisene og arbeidsmarkedet indikerer ytterligere boligprisvekst, mens forventningene til renteoppgang isolert sett taler for lavere boligpriser.

Forrige artikkelNå eier én av ti nordmenn krypto
Neste artikkelOBOS-prisene falt i mars