Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 0,6 prosent fra februar til mars.

- annonse -

– OBOS-prisene i hovedstaden flatet ut i mars. Selv om dette er svakere enn normalt for mars, så var det ikke uventet med en korreksjon etter at prisene gikk opp 8,7 prosent de to første månedene i år, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

OBOS-prisene i Oslo har økt med i gjennomsnitt 1,3 prosent i mars i perioden 2004-2021.

De tolv siste månedene har Oslo-prisene steget 3,1 prosent. På landsbasis falt prisene 0,2 prosent i mars, mens de er 4 prosent opp de tolv siste månedene.

Høy aktivitet

Ifølge Monsvold ble det omsatt færre boliger i mars i år enn i mars i fjor, men det skyldtes uvanlig høy aktivitet i fjor. Sammenligner vi med mars i perioden 2016-2021, var årets omsetning 23 prosent over gjennomsnittet for perioden.

 – Den høye omsetningen og utflating i prisene må ses i lys av at det har blitt flere boliger i markedet. Det var svært få boliger til salgs i starten av året. Det har sammenheng med lavt varelager ved utgangen av fjoråret. Samtidig har endringene i avhendingslova skapt flaskehalser på tilbudssiden som gjør at det har tatt lenger tid enn før å få boliger ut i markedet.

Andelen som brukte forkjøpsretten holder seg høy og var i mars på 36,4 prosent. 

Deleie-salget øker 

– Dette tyder på at det fortsatt er stor rift om boligene i bruktmarkedet. Det smitter over på nyboligmarkedet. Også i mars har vi merket stor interesse for å kjøpe leilighet i nye boligprosjekter, sier sjeføkonom Sissel Monsvold. 

OBOS solgte i mars 196 nye boliger i Norge, en økning på 26 prosent fra måneden før. I slutten av februar trappet OBOS opp satsingen kraftig på nye boligkjøsmodeller som skal få flere inn på boligmarkedet. Dette resulterte i at en av tre leiligheter ble solgt med ordningen OBOS Deleie i mars. 

Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var i mars 78 373 kroner i Oslo-området og på landsbasis 67 539 kroner. 

OBOS-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo.

Svakere prisvekst framover

– Vi forventer at økte utlånsrenter vil dempe boligprisveksten framover. Flere boliger til salgs etter hvert som flaskehalsene på tilbudssiden blir mindre og vårslippet kommer, vil også redusere prispresset. Godt arbeidsmarked med høy sysselsettingsvekst og reallønnsvekst, trekker i motsatt retning. Det ser foreløpig ikke ut til at den tragiske krigen i Ukraina, prisvekst og varsler om høyere renter har skapt særlig usikkerhet blant boligkjøperne. Det har trolig sammenheng med at det sterke arbeidsmarkedet bidrar til at kjøperne føler høy grad av jobbtrygghet, sier Monsvold. 

Hans Anders Skjølberg, administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, mener prisutviklingen i mars ble som forventet.

– Det har vært god oppdragsinngang i starten av året, og meglerne våre solgte da også flere boliger enn i mars 2021. Det økte volumet har medført en utflating av prisene, naturlig nok. Tilbud og etterspørsel er nå i bedre balanse og boligmarkedet fungerer godt tross de utfordringer verden fortsatt står i.

Forrige artikkelOptimismen vedvarer til tross for renteoppgang
Neste artikkelKraftig boligprisvekst i første kvartal