Vår Energi bekrefter funn av olje i den opererte 7122/8-1S Countach-brønnen i utvinningstillatelse PL229 (Goliat), nordvest for Hammerfest, med oppdaterte volumanslag. 

- annonse -

Det melder selskapet i en børsmelding i dag.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i segmentet som ble boret, er mellom 0,5 og 2,1 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (3-13 millioner fat oljeekvivalenter). Potensialet i de andre segmentene kan være opp til 3,7 millioner Sm3 totale utvinnbare oljeekvivalenter (23 millioner fat oljeekvivalenter). 

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt og rettighetshaverne vil vurdere å bore en avgrensningsbrønn på et senere tidspunkt.

– Countach styrker selskapets posisjon som det ledende leteselskapet på norsk sokkel. Funnet inngår i rekken av vellykkede letebrønner i Barentshavet de siste årene, inkludert Lupa, det største funnet på norsk sokkel i 2022, sier Rune Oldervoll, EVP Exploration and Production i Vår Energi.

– Det bekrefter samtidig vår letestrategi og posisjon i området. Vi vil vurdere en mulig kommersialisering og tilknytning av funnet til Goliat FPSO. Grunnet sen ankomst av boreriggen til feltet i vinter har det ikke vært mulig å gjennomføre det planlagte sidesteget før de tidsbegrensende borerestriksjonene, som er basert på miljømessige hensyn, inntrer 1. mars. Vi ser fram til å fortsette undersøkelsen av området rundt Goliat senere, avslutter Oldervoll.

Countach-brønnen ble boret om lag 13 kilometer nordøst for Goliat-feltet i den sørlige delen av Barentshavet, og 91 km fra Hammerfest.   

Brønnen ble boret til et målt dyp på 2958 meter og olje ble påtruffet i Realgrunnen- og Kobbeformasjonene. Det er utført omfattende datainnsamling for videre vurdering. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.  

Vår Energi er operatør med en eierandel på 65 %, mens Equinor eier de resterende 35 %. 

Forrige artikkelBane NOR Eiendom sikrer seg attraktiv eiendom ved Drammen stasjon
Neste artikkelLavere vekst i byggevarehandelen