Totalt omsatte norsk byggevarehandel for 62,4 milliarder i 2022. Markedsveksten havnet på 1,6 prosent i forhold til 2021.

- annonse -

Den totale sisteleddsomsetningen for aktørene i Virkes Markedsinformasjonsgruppe for byggevaremarkedet var i 2022 på 59,4 mrd. kroner. Dette var en økning på 4,4 prosent sammenlignet med året før. Den organiske veksten utgjorde 1,6 prosent, mens de resterende 2,8 prosentene representerer vekst gjennom oppkjøp, fusjoner og nye kjedemedlemmer.

Veksten i byggevarehandelen ble i sin helhet drevet av proffmarkedet, mens det var en tilbakegang i byggevarekjedenes salg til privatkunder.

– Etter en periode med sterk vekst i proffmarkedet, primært som følge av oppgang i byggevareprisene, begynte også dette markedssegmentet å falle mot slutten av 2022, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel.

Venter markert nedgang i 2023

Virke venter en markert nedgang i byggevarehandelen i 2023.

– Det økte rentenivået, høye strømpriser og en svekkelse av boligmarkedet gjør at vi tror omsetningen vil komme klart ned fra nivåene i 2022, sier Koksvik. De siste årene har vært preget av sterk organisk vekst og strukturelle endringer i byggevaremarkedet, med flere eierskifter og oppkjøp. 

– Vi ser en trend mot at markedet spisses med færre og sterkerer aktører. Denne konsolideringen kan skjerpe konkurransen ytterligere fremover, samtdig som omsetningen faller, avslutter Koksvik.

Forrige artikkelVår Energi bekrefter oljefunn nær Goliat i Barentshavet
Neste artikkelEquinor kjøper Suncor Energy UK