Etter tre måneder med nedgang, stiger folks forventninger til boligprisene igjen i juni. – Overraskende, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

- annonse -

Blant de 1.000 spurte i NBBLs boligmarkedsbarometer, tror hele 62 prosent på stigende boligpriser det neste året. Det innebærer en oppgang på hele åtte prosentpoeng fra mai til juni. Knappe fem prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

– Den sterke boligprisveksten møter motvind i form av økt rente, strengere kredittregulering fra og med inneværende år og høy byggeaktivitet flere steder i landet. Slik sett er det nokså overraskende at troen på boligprisoppgang tiltar igjen nå på forsommeren. Det tyder på at prognoser om en kraftig nedkjøling i boligmarkedet undervurderer den sterke underliggende etterspørselen i markedet, sier Frengstad Bjerknes.

Tre av fire forventer økt rente

Respondentenes frykt for å miste jobben forsvant allerede for ett år siden. I juni er det kun fem prosent som oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Den sterke troen på norsk økonomi er i tråd med renteforventningene. Hele tre av fire forventer økt rente det neste året.

– Det ligger i kortene at vi får en forbrukerfest etter hvert som vaksineringen skrider frem. Under pandemien skjøt spareraten i været gjennom nedstenging og tvungen sparing, men den underliggende etterspørselen forble likevel sterk. Dette er veldig atypisk «vanlige» resesjoner. Oppdemmet forbruk som slippes løs i takt med gjenåpningen vil styrke norsk økonomi. Det er på høy tid at renten settes opp. Høyere rente vil dempe prisveksten og bidra til et mer bærekraftig boligmarked på sikt, sier Frengstad Bjerknes.

Forrige artikkelVeksten i hyttemarkedet forsetter
Neste artikkel– Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg