BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst.

- annonse -

– Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

Smitteverntiltakene har rammet byggenæringen i liten grad sammenliknet med mange andre næringer, men det har vært nedgang også for bygg og anlegg. Antallet registrerte ledige innen bygg og anlegg er fortsatt noe høyere enn før pandemien, til tross for at mange bedrifter opplever kapasitetsproblemer grunnet begrenset tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL
Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL. Foto: BNL.

– Statistikken kan imidlertid overvurdere aktiviteten i 2020 noe, dersom mange prosjekter med registrert igangsettingstillatelser ble utsatt eller forsinket, eller kansellert. I tillegg var det sterk vekst for ROT-arbeider husholdningene utfører selv, som trekker opp verdien av markedet uten å skape økt sysselsetting i den utførende delen av næringen, sier Leegaard videre.

En av de store utfordringene denne våren er knapphet og økte priser på råvarer og byggevarer denne våren.

– Dette er et internasjonalt fenomen og årsakene er sammensatte – både høy etterspørsel i fjor, i kombinasjon med nedstengninger og smittevernstiltak som bidro til lavere produksjon og investeringen. Da verden åpnet opp igjen denne våren, skulle alle fylle på varelagrene samtidig. Flaskehalsene ble trangere, og container-fraktprisene skjøt i været. I tillegg har det oppstått global knapphet på mange viktige innsatsfaktorer som tre, stål, kobber og halvledere til databrikker, sier Leegaard.

Ifølge Prognosesenteret så ser ikke prisøkningene ut til å stoppe allerede igangsatte byggeprosjekter.

– Enkelte planlagte prosjekter kan imidlertid bli satt på vent om det høye kostnadsnivået varer ved. Prisene vil normalisere seg, men det kan ta mange måneder, kanskje år, før markedene kommer i balanse.

Leegaard peker på at det tillegg er det en stor utfordring at næringen mangler fagarbeidere som kunne bidra til å få opp produksjonen.

– Mange utenlandske arbeidstakere med fast ansettelse i norske bedrifter er fortsatt utestengt fra Norge, sier Leegaard

Om vi ser forbi pandemien, venter vi en svakere utvikling i byggetterspørselen. For anlegg ser det fortsatt bedre ut og nasjonal transportplan peker mot økende samferdselsinvesteringer

– Det ventes lavere boligproduksjon, mens økt produksjon av fritidsbolig som demper nedgangen i boligbyggsegmentet. Yrkesbygg ventes å ligge flatt. Det er de offentlige byggeprosjektene som trekker opp, men om slike prosjekter utsettes kan yrkesbyggsegmentet også få nedgang.

ROT-markedene er ventet å vokse, men den sterke veksten i ROT-boligmarkedet kan bli avløst av svakere vekst i år. Både fordi langt flere husholdninger enn normalt utførte arbeider i fjor, og fordi kostnadsnivået har økt, avslutter Leegaard.

Forrige artikkelTroen på boligprisoppgang tiltar igjen
Neste artikkelNorwegian er tilbake i Danmark og ansetter 200