Ny måling viser at troen på høyere boligpriser faller fra rekordhøye nivåer og at flere forventer økt rente. NBBLs sjeføkonom tror at vi nå går mot et taktskifte i boligmarkedet.

- annonse -

Boligmarkedsbarometeret er en månedlig undersøkelse fra NBBL som måler nordmenns forventninger til utviklingen i boligmarkedet.

– Den kraftige boligprisveksten etter nyttår har sendt boligprisforventningene til rekordnivåer. Apriltallene viser at tiden med kraftig prisoppgang er forbi, og at vi nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. Nivået er fortsatt høyt, men det kan tolkes som at økt rente og kostnadsnivå begynner å bite på husholdningenes forventninger, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

Prisveksten ble forsterket av endringene i avhendingsloven fra nyttår og forsinkelser i boligforsyningen i årets første måneder. NBBL mener at effekten har vært midlertidig og at vårslippet av boliger blir normalt. Renteoppgang og økt kostnadspress for husholdningene vil sannsynligvis dempe prisveksten ut året.

Flere forventer kraftig renteoppgang

Andelen som tror på høyere boligpriser det neste året har falt fra 65 til 58 prosent. Nivået er imidlertid fortsatt nokså høyt sammenlignet med et gjennomsnitt på 53 prosent siden barometerets oppstart i mars 2018.

Hele 90 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Her er det også verdt å merke seg at andelen som tror på en mye høyere rente om ett år har steget til 24 prosent. Til sammenligning var tilsvarende andel på kun fire prosent for ett år siden.

Kun 3,8 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Det laveste nivået siden barometerets oppstart. Nivået reflekterer den store etterspørselen etter arbeidskraft vi ser i norsk økonomi. Høy grad av jobbtrygghet er en viktig faktor for husholdningene når de skal gjøre større investeringer, slik som boligkjøp.

Samlet innebærer de tre komponentene at Boligmarkedsbarometeret faller fra 11,7 i mars til 6,3 i april. Forventningene til boligprisene og boliglånsrenten trekker ned i april. Arbeidsmarkedet trekker isolert sett opp denne måneden, men altså ikke nok til å hindre en nedgang i barometeret.

Forrige artikkelTo dager før leveringsfristen har 500.000 ennå ikke åpnet skattemeldingen
Neste artikkel– Startlånsrekord for femte år på rad