Etter nøye vurdering har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet besluttet at det ikke vil protesteres mot Elsäkerhetsverkets konklusjon i Easee-saken. Dermed kan det gå mot omsetningsforbud i hele EØS for de to ladeboksene fra den norske produsenten.

- annonse -

Elsäkerhetsverket i Sverige vedtok omsetningsforbud av Easee Home og Easee Charge i mars i år. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført egne undersøkelser etter å ha blitt kjent med det svenske vedtaket.  

— Vi som myndighet hadde virkelig håpet på at det var mulig å konkludere annerledes i denne saken. Dessverre er det slik at Easee, til tross for at de har fått god tid, ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert at Easee Home og Easee Charge oppfyller kravene. Easee har for eksempel ikke dokumentert sikkerheten til produktet ved bruk over tid og ved bruk under ulike klimatiske forhold. Vi mener også at sikkerheten i løsningen for sammenkobling av reléene ikke er godt nok dokumentert, sier avdelingsdirektør i Nkom John-Eivind Velure.  

Dersom ingen andre land i EØS protesterer mot konklusjonen fra det svenske Elsäkerhetsverket innen 15. juni, og forvaltningsdomstolen i Sverige stadfester vedtaket, får Easee plikt til å følge opp vedtaket i hele EØS. I praksis innebærer dette omsetningsforbud i alle land i EØS, inkludert Norge.  

Fordi det er en pågående rettsprosess i Sverige, vil ikke Nkom komme med pålegg overfor Easee før saken er endelig avgjort.  

— Vi i Nkom er positive til innovative og nye løsninger i markedet, men denne saken er et tydelig eksempel på hvor avgjørende det er for produsenter, importører og forhandlere å sørge for at utstyret de selger tilfredsstiller det europeiske regelverket og dermed er dokumentert sikkert i bruk, sier Velure. 

Til tross for oppmerksomheten saken har  er det ikke rapportert inn feil som kan medføre fare for liv og helse. Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Marit Endresen sier de ikke har indikasjoner på at laderen er farlig i bruk.  

—DSB kjenner ikke til hendelser der det har oppstått brann eller andre skader hos de som bruker produktet. Dersom du har en Easee lader hjemme, kan du fortsatt bruke laderen på vanlig måte, sier Endresen. 

Nkoms risikovurdering tilsier også at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak nå, men at situasjonen følges nøye.  

— Dersom det oppstår hendelser med laderne i bruk er vi veldig interessert i å få rapporter om det, sier John-Eivind Velure i Nkom.  

Forrige artikkelUNION kjøper Bonava Norge
Neste artikkelGartneri går sammen med nytt datasenterselskap for gjenbruk av energi