OBOS solgte 875 boliger til en verdi av 4,3 milliarder kroner i første halvår 2023. Sammenlignet med samme tid i fjor er det en nedgang i antall solgte boliger på 58 prosent.

- annonse -

– Vi står i et krevende marked der nyboligsalget har gått kraftig tilbake. Pris- og renteøkninger har gjort folk mer avventende og det slår inn i nyboligmarkedet, sier konsernsjef i OBOS Daniel Kjørberg Siraj. 

Siraj sier at man ved inngangen av året trodde at renteøkningene skulle være over før sommeren, men at det nå vil ta lengre tid.

– Jeg tror markedet vil bedre seg når folk vet hva de har å forholde seg til; i den forstand at man får et tydelig signal fra Norges Bank om at nå er rentetoppen sannsynligvis nådd. Vi må imidlertid smøre oss med litt mer tålmodighet og forventer derfor et tregt nyboligmarked godt ut i 2024.

Mange boliger under bygging

I første halvår ble det satt i gang bygging av 832 boliger og OBOS har nå 6 532 boliger under bygging. Salgsgraden på boligene under bygging er på 65 prosent.

– Et svakere boligsalg gjør at vi må tilpasse byggingen vår deretter, men vi setter ikke alt på vent. Vi har en byggetakt som er på linje med etterspørselen vi ser nå og forbereder flere prosjekter på byggestart dersom byggekostnader og salg blir tilfredsstillende. Samtidig har vi satt i gang mange prosjekter de siste par årene og har et stort antall boliger under bygging totalt, noe som er viktig for boligforsyningen i årene som kommer, sier Siraj.

Etterspørsel etter Deleie og Bostart 

Boligkjøpsmodellene Deleie og Bostart, som gjør inngangen på boligmarkedet enklere for flere grupper, har vist å være svært etterspurt. Også inn i 2023 blir mange boliger solgt med disse modellene og 152 av boligsalgene var enten med Deleie eller Bostart.

Særlig i Stor-Oslo er etterspørselen høy, der 49 prosent av boligene som ble solgt i årets første seks måneder var med Deleie eller Bostart.

Det er nå solgt totalt 1 216 boliger med Bostart eller Deleie siden OBOS startet å tilby disse kjøpsmodellene.

– Jeg er svært glad for at vi har kommet opp med et tilbud som både er etterspurt og som bidrar til å gjøre det lettere for særlig førstegangskjøpere å komme inn på boligmarkedet, sier Siraj.

Håper på rask lovendring og økt reguleringstakt i kommunene

– Deleie har vært en suksess, men vi opplever at vi er utsolgt for dette på enkelte prosjekter. Ikke fordi vi ikke ønsker å selge flere, men fordi loven i praksis setter begrensninger på salget av Deleie på 20 prosent av enhetene i et borettslag. I sommer sendte Regjeringen et forslag til endringer i borettslagsloven ut på høring. Dette vil åpne opp for at vi kan tilby flere Deleie-boliger i et borettslag. Vi håper lovarbeidet går raskt etter høringsfristen da økt bruk av Deleie også vil muliggjøre økt tempo i boligbyggingen, sier Siraj.

Flere Deleieboliger gir imidlertid ikke flere boliger totalt sett. Mange kommuner er nå i gang med sine kommuneplanprosesser. OBOS opplever at flere kommuner nå setter strengere begrensninger på boligbyggingen i kommende planer og at planbehandlingen av innsendte planer går tregt.

– Kommunene må se sitt ansvar for boligbyggingen gjennom å ta aktive grep for å få frem flere planer raskere og med tilstrekkelig antall boliger. Mange politiske partier løfter boligbyggingen nå før valget, men det kreves aktiv endring av gjeldende planpraksis dersom vi skal kunne dekke etterspørselen etter nye boliger når markedsforholdene igjen bedrer seg, sier Siraj.

Forrige artikkelNorwegian vant flyavtale med forsvarssektoren
Neste artikkelSterk resultatvekst for Instabank