Instabanks resultat etter skatt i andre kvartal ble 23,8 MNOK mot 17,8 MNOK samme kvartal i fjor. Banken fortsetter utviklingen av et stadig bredere produktspekter i flere markeder.

- annonse -

Etter første halvår utgjør boliglån om lag førti prosent av totale utlån, og i Norge er boliglån snart det dobbelte av forbrukslån. Over de neste to årene skal nye produkter lanseres i det norske, finske og tyske markedet.

– Utlånsveksten i andre kvartal ble hemmet av kapitalmangel, men etter en vellykket emisjon på 70 millioner kroner er vi nå godt finansiert for vekst i andre halvår, sier administrerende direktør i Instabank, Robert Berg. – Tross noe begrenset utlånsvekst i andre kvartal ble det solid resultatvekst, som viser at vi har en effektiv organisasjon. Vi er derfor trygge på at den planlagte utlånsveksten fremover vil gi god resultateffekt.

Stabile utlånstap

Instabank har fortsatt god kontroll på tapsutviklingen. Resultatførte tap på utlån har vært stabilt de tre siste kvartalene, hvor tap på forbrukslån viser en nedgang, mens tap på boliglån øker noe.

– Vi følger vi tapsutviklingen nøye, og det er bra at kundene klarere å betjene lånene i samme grad som før til tross for økte renter og inflasjon, sier Berg.

Nytt tilbud til bedriftsmarkedet

Instabank lanserer i august et kassekredittprodukt for små- og mellomstore bedrifter i Norge etter å ha gjennomført en pilot i juli. Banken anser dette som et marked med lite konkurranse og god lønnsomhet.

– Produktet er utviklet på ekte Instabank-vis. Det er enkelt, digitalt og kostnadseffektivt både for kundene og banken. Dette er et stort segment med få tilbydere, sier Berg.

Han varsler flere nylanseringer de neste 12 måneder. Det gjelder både i det norske, finske og tyske markedet.

– Vi posisjonerer oss som en nordisk utfordrerbank. Vi er allerede godt diversifisert når det gjelder produkter og geografiske markeder, og i våre planer for det neste året ligger det ytterligere nysatsinger. Organisasjonens evne til raskt å utvikle og lansere nye lønnsomme produkter er en av bankens største konkurransefortrinn, sier Berg.

Forrige artikkelOBOS: Markert nedgang i boligsalget
Neste artikkelFortsatt vekst i leieprisene