Igangsetting av nye boliger i februar er nesten halvert sammenlignet med februar 2022, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim. Det er svært lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet.

- annonse -

Markedet har i lang tid vært preget av mye usikkerhet, og nyboligmarkedet rammes hardt av rentehevningene. Solgte nye boliger de siste tolvmåneder er 17 641, noe som er mer enn 11 000 færre enn boligbehovet. Nye rentehevninger vil forverre nyboligmarkedet ytterligere. Svekket boligforsyning gjør bolig til mangelvare, selv om det er aktivitet i bruktboligmarkedet.

– For å sikre boligforsyningen fremover må kommunene ta ansvar sammen med bransjen, sier Hiim.

– Vedtatte reguleringsplaner må gjennomgås for å kutte kostnader og gjøre planene byggbare. I tillegg må kommunene sørge for raskere og mer forutsigbar saksbehandling i pågående plansaker.

– Dersom den negative utviklingen i markedet fortsetter vil det føre til økning i nedbemanninger og permitteringer, påpeker Hiim.

Salget av nye boliger i februar 2023 er 31 prosent under februar 2022.

Salget de siste tre måneder (des 2022, jan 2023 og februar 2023) er 48 prosent under samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 31 prosent under, småhus er 18 prosent under og leiligheter er 62 prosent under samme periode året før.

Totalt antall solgte nye boliger i siste tolvmånedersperiode er 17 641 boenheter, som er 31 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte nye eneboliger er 4 532 boenheter, som er 30 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte småhus er 3 611 boenheter, som er 28 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Antall solgte leiligheter er 9 498 boenheter, som er 32 prosent under forrige tolvmånedersperiode.

Igangsettingen av nye boliger i februar 2023 er 48 prosent under februar 2022.

Igangsettingen de siste tre måneder (des 2022, jan 2023 og februar 2023) er 41 prosent under de samme tre måneder året før. For de siste tre måneder er eneboliger 21 prosent under, småhus er 19 prosent under og leiligheter er 52 prosent under samme periode året før.

Forrige artikkelI dag får de første skattemeldingen sin – du får beskjed når din er tilgjengelig
Neste artikkel– Må utsette oppstart for Havila Polaris