Boligmarkedsbarometeret faller fra 10,2 i november til 9,5 i desember. Nesten 9 av 10 tror på uendrede eller stigende boligpriser. – Boligmarkedsbarometeret har falt gjennom året og indikerer en mer moderat boligprisvekst i 2022, sier Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i NBBL.

- annonse -

Blant de 1.000 spurte i NBBLs månedlige undersøkelse tror 58 prosent på stigende boligpriser det neste året. Det gir en nedgang på kun ett prosentpoeng fra november-målingen. Kun åtte prosent tror på boligprisfall det neste året. Resterende respondenter tror enten på uendrede boligpriser eller har ingen formening.

Hele 86 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året, den høyeste andelen registrert siden oppstart av spørreundersøkelsen i 2018. Undersøkelsen er gjort i forkant av Norges Banks rentemøte i desember og tyder på at renteøkningen var ventet. Det er en antydning til økt jobbusikkerhet, som sannsynligvis ville vært høyere og trukket ned barometeret dersom undersøkelsen var gjort etter den siste nedstengningen.

– Boligmarkedsbarometeret har falt gjennom hele året i tråd med en mer moderat utvikling i boligprisene. Vi går derfor inn i et nytt år med et boligmarked som er i bedre balanse enn hva tilfellet var for ett år siden. NBBL forventer moderat boligprisvekst det neste året. Norges Bank vil fortsette normaliseringen av renten og byggetakten holdes på et nokså høyt nivå, med god utvikling i norsk økonomi skaper det en god balanse i markedet.

– Helt konkret ser vi for oss en prisvekst på rundt tre prosent, men økt smittespredning skaper naturligvis usikkerhet. Sist erfarte vi at mange endret forbruksmønster under nedstengingen og at flere ønsket å bruke mer penger på bolig. Det var imidlertid i kombinasjon med stimulerende penge-, kreditt- og finanspolitikk. Tiltagende lønns- og inflasjonspress kan føre til at sentralbankene agerer annerledes denne gangen, derfor holder vi en knapp på moderat prisutvikling gjennom året, sier Frengstad Bjerknes.

Forrige artikkelIKEA investerer over en milliard kroner i nytt lager i Vestby
Neste artikkelColor Line varsler permittering av ytterligere 700 ansatte