Golden Energy Offshore Services AS har inngått en bindende avtale på kjøp av 4 PSV-er og 1 SSV fra datterselskaper av Vroon Holding B.V. for et samlet vederlag på USD 94,0 millioner.

- annonse -

– Dette er noe vi har jobbet med lenge. Denne investeringen transformerer selskapet til et moderne offshoreselskap, med en ny og miljøvennlig flåte. Alle de fem kjøpte skipene er bygget i 2015 og 2016, noe som senker GEOS-flåtens gjennomsnittsalder til 7,9 år. I tillegg har vi samlet alt i ett selskap og ryddet opp i balansen. Vi skal fortsette å ekspandere og søke flere muligheter i markedet – og virkelig bli en aktør å regne med i offshoremarkedet fremover, sier administrerende direktør i Golden Energy Offshore Services, Per Ivar Fagervoll.

Disse transaksjonene moderniserer og effektiviserer selskapets flåte av PSV-er og gir selskapet allsidig tonnasje. Det gjør det i stand til å gripe markedsmuligheter i både olje, gass, offshore og fornybarmarkedene.

– Vi kjøper fem båter til det som er en god pris, og vi styrker samarbeidet betraktelig med Oaktree. Nå skal vi fortsette den gode jobben som er blitt lagt ned, og virkelig gi gass. Selskapet er rigget for videre ekspansjons og verdiskaping, og dette er bare starten på et nytt offshoreeventyr på Sunnmøre, sier Fagervoll.

De 4 PSV-ene er av samme design som GEOS’ eksisterende heleide fartøy, og gir fleksibilitet i befraktning så vel som driftskostnader. Alle selskapets PSV-er kan levere forsyningstjenester til et sterkt olje- og gassmarked, men er allsidige fartøyer som kan utstyres med innkvarteringsenheter og landganger for også å betjene offshore-markedet for fornybar energi.

Selskapet finansierer flåteoppkjøpet gjennom en kombinasjon av gjeld og ny egenkapital. I forbindelse med flåteoppkjøpet har Oaktree Maritime & Transportation Fund, L.P., selskapets største långiver og innehaver av warrants for 50 prosent av den utestående aksjekapitalen, besluttet å utøve warranter tilsvarende 50 prosent av utestående aksjekapital. Dette vil tilføre GEOS 57,77 millioner NOK i ny egenkapital.

– Oaktree er begeistret for å utvide det sterke forholdet vi har til GEOS og legge til rette for oppkjøpet av en attraktiv flåte med moderne og allsidige skip. Flåteanskaffelsen representerer en transformerende mulighet for GEOS til å befeste sin posisjon som foretrukket eier og operatør av høykvalitets PSV-er, og setter selskapet i en ledende posisjon for å dra nytte av et raskt forbedrende offshore-marked, sier Guillaume Bayol, Managing Director i Oaktree

– Siden vi etablerte partnerskapet med GEOS i juli 2022 har Oaktree fokusert på å omstille selskapet som en leverandør av moderne tonnasje med potensial til å betjene både offshore olje- og gassmarkedet, og offshore fornybar energi-markedet. Flåteoppkjøpet representerer den ideelle transaksjonen, og vi er glade for å formelt gå sammen med GEOS gjennom bruk av tegningsrettighetene og fortsette å bygge videre på en sterkt strategisk relasjon, sier Fredrik Ulstein, visepresident i Oaktree og styremedlem i GEOS.

Oppkjøpet vil ferdigstilles innen september 2023, og fullføringen betinges visse tredjepartsgodkjenninger.

Forrige artikkelBaker Hughes’ riggtelling: Kraftig nedgang i antallet aktive rigger i Nord-Amerika i år
Neste artikkelNorwegian vant flyavtale med forsvarssektoren