Equinor UK Limited har inngått avtale om kjøp av Suncor Energy UK Limited for et samlet vederlag på 850 millioner USD.

- annonse -

Transaksjonen omfatter en partneroperert andel i det produserende oljefeltet Buzzard (29,89 %), en ytterligere andel i den Equinor-opererte Rosebank-utbyggingen (40 %) og Suncor-ansatte basert i Storbritannia som arbeider med disse feltene.

– Denne transaksjonen er i tråd med Equinors strategi om å optimalisere vår olje- og gassportefølje og styrke vår posisjon i internasjonale kjerneområder. Vi bygger på vår erfaring som en bred energipartner med Storbritannia gjennom mange år og styrker vår posisjon som en pålitelig energileverandør i Europa. Samtidig fortsetter vi å levere på vår ambisjon om å bli et klimanøytralt selskap, sier Philippe Mathieu, Equinors konserndirektør for internasjonal leting og produksjon.

Equinor har vært en pålitelig energipartner for Storbritannia i nesten 40 år gjennom utvikling av energiressurser i landet, produksjon av elektrisitet med lave karbonutslipp, og forsyning av naturgass, tilsvarende 29% av Storbritannias totale etterspørsel i 2022. Equinor ser på muligheter for ytterligere milliardinvesteringer i viktig energiinfrastruktur i Storbritannia, blant annet innen havvind, karbonfangst og -lagring (CCS), hydrogen, elektrisitet, og olje og gass.

Transaksjonen vil øke Equinors egenproduksjonen med om lag 15.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2023 og skape synergieffekter med selskapets eksisterende virksomhet.

Equinors egenopererte andel i Rosebank-utbyggingen økes med ytterligere 40% igjennom transaksjonen. Rosebank bygges ut i henhold til britiske myndigheters North Sea Transition Deal, og Rosebank-partnerne planlegger endelig investeringsbeslutning i 2023, med forbehold om godkjenning fra britiske myndigheter og partnerne. 250 millioner USD av vederlaget er betinget av en endelig investeringsbeslutning for Rosebank.

Transaksjonen er gjenstand for relevante myndighetsgodkjenninger.

Forrige artikkelLavere vekst i byggevarehandelen
Neste artikkelOppgang i boligprisene i februar