Resultatet til KLPs kunder ble på 3 milliarder kroner i første kvartal. KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året.

- annonse -

KLP oppnådde et avkastningsresultat, avkastning ut over det selskapet har garantert til sine kunder, på 2,9 milliarder kroner i første kvartal. Sammen med et risikoresultat på 97 millioner kroner gir dette kundene et resultat på 2.976 millioner kroner. Kvartalet var preget av stigende renter og urolige aksjemarkeder. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble minus 0,4 prosent, mens den bokførte avkastningen endte på 1,2 prosent. Investeringer i eiendom og porteføljen av obligasjoner som holdes til forfall bidro positivt til resultatet i KLP.

– Opparbeidede reserver fra tidligere sikrer et godt resultat i et kvartal med svak avkastning. Dette viser nytten av å legge til side reserver i gode dager. Vi er veldig godt rustet til å møte nettopp slike svakere perioder uten at våre kunder skal merke dette, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Øker klimainvesteringer

KLP vil øke klimavennlige investeringer med seks milliarder kroner i året. Selskapet ønsker å øke investeringer selskapet mener har en direkte påvirkning i bærekraftig retning, enten det gjelder direkteinvesteringer i fornybar energi, kommunale utlån, grønne obligasjoner eller flere miljøbygg i eiendomsporteføljen.

– Vi ønsker med dette å løfte frem utvalgte investeringer ytterligere for å kunne bidra enda sterkere til en bærekraftig utvikling. Ved å sette konkrete mål vil vi vise at KLP har en tydelig ambisjon om å styre kapitalen i en bærekraftig retning, sier Sverre Thornes.

KLPs første investering i 2018 for å nå dette målet var å gå inn som medeier i fjernvarmeselskapet Oslofjord Varme. Avtalen ble undertegnet i april. KLP er fornøyd med at vi som eiere kan hjelpe selskapet å forsterke sin posisjon som en av markedets ledende aktører innen fjernvarme og kjøling.

Markedsforhold pensjon

KLP har en stabil underliggende vekst i premiereserven. Den pågående kommune- og regionreformen kan ha påvirkning på KLPs markedsposisjon, men effekten antas å være moderat.

3. mars 2018 ble det inngått en avtale mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Organisasjonene skal gi endelig tilbakemelding om de stiller seg bak avtalen innen 1. juli 2018. Pensjonsavtalen innebærer at det skal innføres en ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 1. januar 2020.

Forrige artikkelFord med bilvinduer som skal la blinde føle utsikten
Neste artikkelEriksen fortsetter som NRK-sjef