NRK har i dag inngått avtale med kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen om å forlenge Eriksens åremål med ytterligere seks år fra mars 2019.

- annonse -

I tråd med NRKs vedtekter ansettes kringkastingssjefen i et seksårig åremål som kan fornyes én gang. Thor Gjermund Eriksen (51) begynte i NRK i mars 2013 og er inne i sitt sjette år i jobben.

– Styret i NRK er meget godt fornøyd med hvordan Eriksen har ledet NRK de siste fem årene. Det er satt i gang og gjennomført en rekke tiltak for å sikre at NRK kan utføre sitt allmennkringkasteroppdrag i en tid kjennetegnet av digital transformasjon og et betydelig mer internasjonalt konkurransebilde. Styret forventer at disse forandringstrekkene vil forsterkes de neste årene. Thor Gjermund Eriksen har etter styrets vurdering de beste forutsetningene for å kunne lede NRK slik at virksomheten også i fremtiden kan oppfylle ambisjonene i allmennkringkasteroppdraget, uttaler styreleder Birger Magnus på vegne av styret.

– NRK har en viktig oppgave som en inkluderende og mangfoldig fellesarena. For at vi skal lykkes, må vi ha godt omdømme, stor tillit og evne til å omstille, fornye og forbedre oss hele tiden. Publikums forventninger øker, og konkurransen fra andre norske og store globale aktører blir sterkere. Jeg kan ikke tenke meg en mer spennende og mer krevende oppgave enn å bidra til at NRK opprettholder oppslutningen og fortsatt leverer norsk innhold som binder oss sammen og styrker norsk kultur, språk og demokrati. Jeg vil takke styret i NRK for tilliten og ikke minst for muligheten til fortsatt å jobbe med utrolig mange flinke og entusiastiske kolleger i NRK, sier Thor Gjermund Eriksen.

Forrige artikkelKLP med svak avkastning i kvartalet
Neste artikkelAF Gruppen med sterk vekst