Leieprisene i de fire store byene steg med 2 prosent i tredje kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 6 prosent.

- annonse -

– Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i tredje kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 4,7 prosent etterfulgt av Oslo med 2,5 prosent og Trondheim med 0,3 prosent. I Bergen sank leieprisene med 2,5 prosent.

– Den sterke veksten i leieprisene vi har sett i kjølvannet av pandemien fortsatte i tredje kvartal, og det er særlig i Stavanger-regionen og i Oslo at veksten i leieprisene er sterk.

– Utviklingen stemmer godt med den sterke oppgangen i oljenæringen som preger økonomien på Sør-Vestlandet. Og i Oslo fortsetter stigningen i leieprisene trolig som følge av de vedvarende problemene knyttet til boligbygging i hovedstaden, sier han.

Stor vekst i oljehovedstaden og lavt utbud

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 15,3 prosent etterfulgt av Oslo med 6 prosent. Deretter fulgte Bergen med en oppgang på 3,9 prosent og Trondheim med en oppgang på 2,5 prosent.

– Leieprisene i Stavanger-regionen begynner nå å nærme seg topp-nivået før oljebremsen i 2014, og i rene tall er veksten svært stor gjennom året. Den svake utviklingen i både leie- og eie-boligmarkedet i regionen er definitivt over, sier han.

– I Oslo har leieprisene historisk ligget nær utviklingen i konsumprisindeksen, og byen har ikke hatt store sesong- eller konjunktursvingninger som i de andre store byene i Norge. De siste kvartalene har imidlertid leieprisene gjort et kraftig byks oppover, etter en svak utvikling under pandemien, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2169. Av disse er 1090 i Oslo, 442 i Bergen, 400 i Trondheim og 237 i Stavanger/Sandnes.

– Ved inngangen til oktober er fortsatt tilbudet av utleieboliger lavt. I Oslo har utbudet økt noe siden i sommer, mens det har vært en svak nedgang i Bergen og Stavanger/Sandnes. I Trondheim økte utbudet, sier han.

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest

– På grunn av sterk prisvekst i samfunnet målt som KPI og økte renter er det ikke overraskende at leieprisene øker. Mange KPI-regulerer husleiene og høyere rente gir høyere avkastningskrav for utleiere, sier Lauridsen.

– Dette i kombinasjon med skarpere beskatning av utleieboliger og særlig lav boligbygging i Oslo reduserer tilbudet av utleieboliger og fører samlet til høyere leiepriser.

– Utleieboligmarkedet i Norge er dominert av småskala private utleiere, og rammebetingelsene for disse avgjørende for at mange i det hele tatt leier ut en bolig. På samme tid har leietagere som regel svakere økonomi enn gjennomsnittet i Norge. Det betyr at øke leiepriser rammer de svakeste av oss sterkere, sier han.

– Vi må har det samlede tilbudet av utleieboliger i Norge i bakhodet når vi gjør endringer av betingelsene for utleiemarkedet i Norge, avslutter han.

Forrige artikkelLeieprisveksten fortsetter – til tross for prisfall ved salg av bolig
Neste artikkelVerdens største bilutleieselskap med storsatsing i Norge