– Årets høysesong er tilbakelagt, men leieprisveksten fortsetter. Så lenge det ikke blir flere utleieboliger på markedet, vil leieprisene fortsette å øke. Lite boligbygging og skjerpet beskatning, medfører færre utleieboliger på markedet, sier Administrerende Direktør i Utleiemegleren, Vibecke Lyse Augdal.

- annonse -

– Samtidig får vi flere henvendelser fra de som ikke får solgt og som velger å leie ut i stedet. Det blir spennende å se utviklingen fremover, og hvordan det vil se ut på det totale utbudet i leiemarkedet, fortsetter Augdal.

Leieprisveksten fortsetter i Oslo

I september var gjennomsnittsprisen for en 1-roms leilighet i Oslo 10 969 kroner. Dette er en økning på hele 8,0% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, har vi en økning på 6,5%.

En 2-roms i Oslo kostet i gjennomsnitt 14 757 kroner i september. Dette er en økning på 2,4% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, gir det en økning på 8,7%.

En 3-roms leilighet i Oslo kostet i gjennomsnitt 18 658 kroner i september. Sammenlignet med august er det en økning på 3,6%. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på hele 9,1%.

I september rapporteres det fra våre Oslo-kontorer om en bra måned, etter en svært hektisk sommer.

Utbudet av leieboliger i markedet har fortsatt ikke klart å tilfredsstille etterspørselen noe som medfører leieprisøkning. Det var mange som ikke fikk leid i august som har vært aktive videre på boligjakt i september. 

– Responsen etter kollektivboliger har blitt mindre, noe som tyder på at flere av studentene er i hus og at etterspørselen her vil roe seg. Boligene det nå er størst etterspørsel etter er 1-3 roms leiligheter med sentral beliggenhet og nyere standard. Vi opplever også at boliger som har inkludert varmtvann, varme og strøm er attraktive, sier Siri Anne Bernum Halck, Regionsjef i Utleiemegleren. 

5,6% økning i Asker og Bærum

Det kostet i gjennomsnitt 13 119 kroner å leie en 2-roms leilighet i Asker og Bærum i september. Dette er en økning på 1,0 % fra forrige måned, og en økning på 5,6% sammenlignet mot samme måned i fjor.

For en 3-roms kostet det i gjennomsnitt 16 410 kroner, som er en nedgang på 2,0% fra forrige måned. Sammenlignet med i 2021 ser vi derimot en økning på 6,5%. 

Asker og Bærum legger tilbake en god september med mange nye oppdrag og utleide boliger. 2-roms leiligheter har en god økning både fra august, men også på årsbasis. Det er fortsatt leiligheter med god standard og sentral beliggenhet som er mest populære. 3-roms leilighetene har også hatt en god økning når vi sammenligner med september i 2021.

– Vi opplever godt besøk på våre visninger og mange som vil leie bolig gjennom oss, sier daglig leder for Utleiemegleren Asker og Bærum, Mats Larsen. I år har det vært ferdigstilt mange nye prosjekter rundt sentrale knutepunkter. Bekkestua, Sandvika og Billingstad er populære områder med god kollektivdekning. Vi gleder oss til å vise frem mange spennende nyheter utover høsten. 

Økning for 2-roms i Trondheim

En 2-roms kostet i gjennomsnitt 11 889 kroner. Ser vi på samme måned i 2021, har vi en økning på hele 12,0%.

En 3-roms leilighet i Trondheim kostet i gjennomsnitt 14.902 kroner. Sammenlignet med august er det en nedgang på 2,2%. Sammenlignet med i fjor er det en nedgang på 2,6%.

Ellers er høysesongen for utleiemarkedet for studentene i Trondheim nå over, som legger det største presset på de minste boligene. For større enheter, har vi et stabilt leiemarked hele året. Leiligheter med god beliggenhet og standard leies ut ganske raskt.

– Vi har fortsatt en del ledige hybler som gir god dekning for studentene på boligmarkedet i Trondheim, sier daglig leder i Utleiemegleren Trondheim, Solveig Hjallen Moan. 

Jevn økning i Stavanger

Snittprisen hittil i år for en 2-roms ligger på 11 233 kroner og er med dette 4,5% høyere enn samme periode i fjor (10 748 kroner).

En 3-roms kostet i gjennomsnitt 16 171 kroner i september, som gir en økning på 11,5% fra august og en økning på 10,6% sammenlignet med fjoråret.

– Porteføljesammensetningen denne måneden gir store utslag i prisstatistikken. Prisene har økt jevnt gjennom det siste året i Stavanger, og ligger betydelig høyere enn konsumprisindeksen, sier daglig leder i Utleiemegleren Stavanger, Eirik Hauge. 

Økning på 17,9% på Romerike

Det kostet i gjennomsnitt 9538 kroner å leie en 1-roms leilighet på Romerike i september. Dette er en økning på 1,8% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, er det en økning på hele 17,9%.

En 2-roms på Romerike kostet i gjennomsnitt 11.883 kroner i september. Dette er en nedgang på 3,0% fra forrige måned, men en økning på 7,4% sammenlignet med september i fjor.

En 3-roms leilighet kostet i gjennomsnitt 14.174 kroner i september. Sammenlignet med forrige måned gir dette en økning på 1,5%. Sammenlignet med samme måned i fjor, gir det en økning på 0,9%.

Øvre Romerike:
Daglig leder i Utleiemegleren Jessheim, Tom Fjalestad, opplever at tilbudssiden har vært vesentlig lavere enn tidligere år, som har ført til høyere aktivitet på boligene som ligger på markedet.

– Vi opplever stor etterspørsel på 3-og 4-roms leiligheter som det er et underskudd på i markedet. De nyere boligene med alle fasiliteter inkludert er de mest populære.

På tampen av september og inn i oktober har vi hatt stor aktivitet på Vestbyen, sentralt på Jessheim. Her har over 30 splitter nye boliger blitt overlevert leietakere, med innflyttinger i «Leie til Eie»- prosjektet og Kløverhuset. Sistnevnte tilbyr unike leiligheter tilpasset godt voksne leietakere. 

Nedre Romerike:
– På Nedre Romerike har det siden sommeren vært en jevn stigning i leiepriser på de minste boligene. Dette er nok et direkte resultat av at det er for få boliger til leie i Oslo, samt at det de siste månedene har blitt leid ut mange nyoppførte 1-roms leiligheter med god standard og sentral beliggenhet. Slike boliger er det stor betalingsvillighet for. For 2 og 3-roms leiligheter har vi også hatt en prisoppgang. Vi opplever at leieprisene i enda større grad påvirkes av standarden på boligen, sier daglig leder i Utleiemegleren Lillestrøm, Tom Anders Andersen. 

Bergen

En 2-roms i Bergen kostet i gjennomsnitt 12 100 kroner i september. Dette er en liten økning på 0,1% fra forrige måned. Sammenlignet med samme måned i fjor, gir det en økning på 4,7%.

En 3-roms leilighet i Bergen kostet i gjennomsnitt 14 273 kroner i september. Sammenlignet med forrige måned er det en nedgang på 2,5%, men sammenligner vi med samme måned i 2021, ser vi en økning på 8,9%.

Selv om høysesongen nå er over, er det fortsatt bra trykk i leiemarkedet og utleierne oppnår gode priser. Det er færre leieboliger på markedet enn det som har vært normalt de siste årene. Årsaker til dette var at det under pandemien var ekstra gode salgspriser, kombinert med aktive grep fra myndighetene som gjorde det mindre attraktivt å drive med utleie av sekundærbolig.

– Dette er en uheldig utvikling ettersom bortfallet av utleieboliger ikke er erstattet med for eksempel en tilsvarende økning i antallet studentboliger. Resultatet er økt konkurranse om leieboligene og økte leiepriser. Det er ikke alle som har mulighet til, eller ønsker å kjøpe seg bolig. Det er derfor viktig at man har et leiemarked med en rimelig balanse mellom tilbud og etterspørsel, sier daglig leder i Utleiemegleren Bergen, Eirik Hove.

Forrige artikkelNesten 2 millioner passasjerer fløy med SAS i september
Neste artikkelFortsatt rekordsterk prisvekst i leiemarkedet