60 prosent av husholdningene tror at boligprisene vil være høyere ett år frem i tid. 11 prosent tror at boligprisene vil falle, mens 29 prosent tror på uendrede boligpriser det neste året, det viser NBBLs boligmarkedsbarometer for mai.

- annonse -

– Folks boligprisforventninger holder seg på et høyt nivå samtidig som de fleste også tror på høyere boliglånsrenter fremover. Husholdningene vurderer altså at lånekostnadene skal opp fra et allerede svært høyt nivå, og at boligprisene likevel skal videre opp. Resultatene har trolig sammenheng med at boligprisene har holdt seg godt oppe på tross av renteøkningene, og at husholdningene vektlegger seneste utvikling når de danner sine forventninger, sier Hilde Midsem, sjeføkonom i NBBL.

Boligprisforventningene har tatt seg kraftig opp det siste halve året, men holdt seg om lag uendret den siste måneden. Boligprisforventningene var høyere i mai i år enn det som har vært gjennomsnittet siste 5 år.

Litt flere tror på høyere boliglånsrenter

Andelen som tror at boliglånsrentene skal videre opp økte i mai. 88 prosent oppga at de venter høyere boliglånsrenter ett år frem i tid, opp fra 84 prosent i april. Det var særlig andelen som tror at rentene skal øke mye som vokste den siste måneden.  18 prosent tror rentene skal øke mye. Renteforventningene har tatt seg relativt kraftig opp siden januar. Bare 11 prosent tror at boliglånsrenten er lavere om et år.   

Jobbtryggheten tok seg litt opp

Når det korrigeres for andelen som svarer «ikke relevant», svarte 5,5 prosent at de i stor eller ganske stor grad er bekymret for å miste jobben. 84 prosent var i liten eller ganske liten grad bekymret, mens 10 prosent svarte «hverken eller». Jobbtryggheten, målt på denne måten, var svakt høyere i mai enn de foregående månedene hittil i år.

Forrige artikkelEquinor utsetter videre utvikling av Trollvind
Neste artikkelKritisk lav aktivitet i byggenæringen