En rapport utarbeidet av Hovedorganisasjonen Virke viser at aktiviteten i byggenæringen har stupt i årets første måneder. Nå ber de politikerne igangsette planlagte byggeprosjekter, og satse tungt på energieffektivisering av bygg for å holde aktiviteten i næringen oppe.

- annonse -

– Blant aktørene i byggvarehandel er fremtidsutsiktene pessimistiske nå. Det henger sammen med at en kombinasjon av redusert kjøpekraft, renteoppgang og et svekket boligmarked, fører til at færre nye byggeprosjekter igangsettes. Resultatet er lav aktivitet i næringen, sier Bernt Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke.

I første tertial falt omsetningen i byggevarehandelen med 14,3 prosent sammenliknet med samme periode i fjor. Fallet tiltok kraftig i årets fire første måneder. Både proff- og privatmarkedet gikk betydelig ned, med henholdsvis 14,6 og 13,7 prosent i 1.tertital 2023.

Det var klar nedgang i hele landet. Tilbakegangen var størst i Innlandet, etterfulgt av Vestfold og Telemark, Viken og Agder.

Apeland forteller at permitteringer og oppsigelser allerede er på trappene i alle deler av næringskjeden.

Ber politikerne igangsette prosjekter

Det offentlige er Norges største byggherre, og Apeland reagerer på at mange kommuner og offentlige etater nå holder igjen på oppstart av ny byggeaktivitet. Han oppfordrer spesielt kommunepolitikerne til å igangsette planlagte prosjekter som har stor verdi for lokalsamfunnet.

– Byggenæringen er Norges største fastlandsnæring, og skal man unngå kritisk stor aktivitetsnedgang må det offentlige slutte å holde igjen på byggeaktivitet. Spesielt ute i kommunene mener jeg tiden er inne for å realisere planlagte byggeprosjekter som er av stor betydning for lokalsamfunnet, sier Apeland.

Hvis oppdragene i byggebransjen uteblir advarer Apeland om at det kan få konsekvenser i mange år fremover.

– Hvis oppdragene forsvinner, vil kompetansen og kapasiteten gjøre det samme. Det betyr at når økonomien peker i retning av byggeboom vil vi mangle fagfolk til å gjennomføre prosjektene, sier Apeland.

En gylden anledning for energieffektivisering

Virke mener også at den ledige kapasiteten i byggenæringen er en gyllen anledning til å satse tungt på energieffektivisering, særlig i eksisterende bygg. I revidert nasjonalbudsjett omdisponerer regjeringen 500 millioner kroner til energieffektivisering gjennom Enova. Selv om det er et skritt i riktig retning, mener Virke summen er alt for lav.

– Det er langt ifra nok, og spesielt alarmerende er det at Enova nå kutter i støtten til energieffektivisering i eksisterende bygg. Det er fullstendig i strid med de signalene Stortinget tidligere har gitt, sier Apeland.

Han ber regjeringen gjennomføre en massiv satsing på energieffektivisering av bygg i tiden fremover. Det mener han både vil bidra til å dempe etterspørselsfallet i byggenæringen og hente inn etterslepet tilknyttet energieffektivisering.

– Den lave etterspørselen i byggenæringen er en gyllen anledning til å satse massivt på energieffektivisering av norske bygg, fordi kapasiteten det krever nå er tilgjengelig. Det vil samtidig bidra til å oppfylle Norges klimaforpliktelser, sier Apeland.

Forrige artikkelFolk tror på høyere boligpriser
Neste artikkelKronesvekkelsen kan skape gjeldsproblemer