Boligprisene steg med 1,5 prosent i februar 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,3 prosent.

- annonse -

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 4,5 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 349 768 kroner ved utgangen av februar.

– Boligprisene steg videre i februar etter en januar som ble langt sterkere enn mange ventet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Boligprisene har steget 4,5 prosent i årets første to måneder. Det er mindre enn i samme periode under pandemiårene 2021 og 2022, men mer enn årene før pandemien. Boligprisutviklingen så langt i år må karakteriseres som sterk, sier han.

– Uten lettelsene i utlånsforskriften fra nyttår ville utviklingen i boligmarkedet trolig sett annerledes ut, sier Lauridsen.

Mange solgte boliger

I februar ble det solgt 6.637 boliger i Norge, noe som er 7,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 13.624 boliger i Norge, noe som er 16,4 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I februar ble det lagt ut 6.647 boliger for salg i Norge, noe som er 0,4 prosent færre enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lag ut 12.866 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det ble solgt mange boliger i februar, og så langt i år er det lagt ut langt mer enn på samme tid i 2022, da markedet var preget av et svært lavt tilbud som følge av den nye avhendingsloven. Salgsvolumet er nå nesten på nivå med tiden før pandemien, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 49 dager å selge en bolig i februar ned fra 52 dager i januar. Rasket salgstid har Oslo og Bergen med 30 dager. Lengst salgstid hadde Hamar m/Stange med 71 dager.

– Salgstiden synker svakt, og det går fortsatt raskt å selge en bolig i Norge, sier han.

Høyere rente, men sterk norsk økonomi

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i februar hadde Bergen hvor prisene steg med 2,9 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Drammen m/omegn med en sesongkorrigert nedgang på 0,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen de siste 12 måneder har Kristiansand med en oppgang på 5,4 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn på 4,4 prosent og Ålesund m/omegn med 2,7 prosent.

Svakest utvikling siste 12 måneder har Hamar m/ Stange med en nedgang på 4,4 prosent etterfulgt av Tromsø med en nedgang 2,1 prosent og Porsgrunn/Skien med nedgang på 1,9 prosent.

– Så langt i år har boligprisutviklingen vært sterkere enn vi spådde i vår prognose fra desember. Vi venter at styringsrenten vil bli satt ytterligere opp både i mars og juni, noe som vil svekke etterspørselen i boligmarkedet og at utviklingen derfor over året fortsatt vil bli svak.

– På den positive siden så går det langt bedre i norsk økonomi enn hva mange så for seg i høst. Med et godt lønnsoppgjør i tillegg, så vil det kunne motvirke noe av renteeffekten i boligmarkedet utover året, avslutter Lauridsen.

Forrige artikkelEquinor kjøper Suncor Energy UK
Neste artikkelPadelon Norge satser i Stavanger