Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har i dag overlevert sitt krav til staten med en inntekstramme på litt over 1,8 milliarder kroner.

- annonse -

– Et svært krevende utgangspunkt for årets forhandlinger, sier statens forhandlingsleder, Leif Forsell. Han peker først og fremst på utfordringene i markedet og på den betydelige kostnadsveksten.

Forsell understreker at Jordbrukets krav, i betydelig grad, er et krav om å øke overføringene over statsbudsjettet. Nye statlige bevilgninger på 1462 millioner kroner tilsvarer om lag 40.000 kroner mer per årsverk i jordbruket.

– Bønder er ikke lønnstakere. De er private næringsdrivende og hoveddelen av inntektene må komme fra markedet ved salg av matvarer og andre produkter, sier han.

– På flere viktige områder er det overproduksjon og prisfall i markedet. Det betyr at jordbruket ikke klarer å ta ut økte inntekter i markedet. Jordbruket erkjenner denne utfordringen selv og foreslår i liten grad prisøkninger. Jeg mener en bedre balanse i markedet utgjør et vesentlig større potensiale enn det jordbruket selv legger til grunn i sitt krav, sier Forsell.

Han mener jordbruket ser ut til å prioritere minst de grupper av produsenter som er sterkest rammet av prisfall og økende kostnadsvekst, og som samtidig i størst grad lever av inntekter fra jordbruket.

– Det kan fremstå som et paradoks, sier Leif Forsell.

Staten skal etter planen legge fram sitt tilbud fredag den 4. mai. Forhandlingene skal være avsluttet tirsdag 15. mai.

Forrige artikkelEr du i rute med skattemeldingen?
Neste artikkelKraftig prisvekst på Obos-boliger i april