I juli økte konkursene med 4,7 prosent sammenlignet med samme periode i 2022. Det viser analyser fra Dun & Bradstreet. Samlet så langt i år øker konkursene i alle sektorer og i alle fylker.

- annonse -

I juli steg konkursene med 4,7 prosent, sammenlignet med juli 2022. Antallet konkurser så langt i år ligger 25 prosent over samme periode i fjor.

Etter et første kvartal med relativt høyt antall konkurser var andre kvartal et stykke under antall konkurser i årene før pandemien, som var historisk sett høye. Første måned i tredje kvartal er på en del lavere nivåer igjen tilsvarende tallene vi så under pandemien. Gjennomsnittlig antall konkurser per måned var 438 i første kvartal, 355 i andre, mot 224 i juli.

– Vi opplever en svak økning i konkurstallene i juli, fra og med april har vi sett en fallende trend sammenlignet med første kvartal i år. Det er kanskje overraskende når vi vet at mange bransjer og bedrifter opplever både sterk kostnadsvekst og noe lavere etterspørsel. Det blir interessant å følge utviklingen fremover da dette vil tære på bedriftenes marginer. Konkurstallene vil kanskje ikke være like lave fremover, sier Brit Elise Melhus, analytiker hos Dun & Bradstreet.

Høyest konkursøkning i lavmargin-bransjer

Detaljhandel og hotell/ restaurant har de høyeste konkursøkningene så langt i år på henholdsvis 61 og 60 prosent sammenlignet med fjoråret. Bygg og anlegg er den sektoren med desidert flest konkurser, og hadde en økning på hele 43,2 prosent i juli. 30 prosent av alle konkurser så langt i år er innenfor bygg og anlegg. Tjenesteyting er sektoren med den laveste økningen mot 2022, på 7,6 prosent.

– Detaljhandel, hotell og restaurant er sektorer som vanligvis opererer med lave marginer og høy konkurranse. De rammes ekstra hardt av den generelle kostnadsveksten vi opplever nå. Bygg og anlegg er en stor sektor i antall og 9,1 prosent av alle selskaper i Norge var per 1. januar knyttet til denne sektoren. Økningen i konkurser i bygg og anlegg er så langt i år på 18,7 prosent og 782 bedrifter har gått konkurs, sier Brit Elise Melhus.

Viken øker mest

Hittil i år har samtlige fylker i Norge opplevd en økning i konkurstallene. Størst økning har Viken tett fulgt av Nordland og Oslo. Vestland, Vestfold, Telemark og Agder er de eneste fylkene som ikke opplever tosifret konkursvekst.

– Det er stor variasjon i de geografiske tallene, både fra måned til måned, og mellom fylkene. Men over tid tegner det seg et mer tydelig bilde. Samtidig påvirkes konkurstallene av antall bedrifter og næringsstrukturen i det enkelte fylke. Viken øker mest i prosent og har også det høyeste antallet konkurser i absolutt tall så langt i år med 695 av totalt 2604 for Norge totalt, sier Brit Elise Melhus i Dun & Bradstreet.

Forrige artikkelSjømateksporten i juli endte på 12,4 milliarder kroner
Neste artikkelBoligprisene ned 1,1 prosent i juli – Store geografiske forskjeller