Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli 2023. Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

- annonse -

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 5,2 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 3 944 271 kroner ved utgangen av juli.

– Boligprisene sank med 1,1 prosent i juli, noe som gav en liten oppgang på 0,2 prosent i de sesongjusterte prisene, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.  

– Det var i juli store forskjeller i boligprisutviklingen, og den nasjonale utviklingen trekkes opp av en svært sterk utvikling i Kristiansand og Stavanger og en sterk utvikling i Oslo. I Bergen var utviklingen spesielt svak, sier han.

–  Vi venter en svakere utvikling i boligprisene fremover.  Det er vanlig boligprisene stiger mye i august, men et usikkerhetsmoment nå er den doble renteøkningen fra juni. Den som vil slå ut i bankenes utlånsrenter i august. Det vil påvirke boligprisene på nedsiden, sier han.

– Når styringsrenten det siste året har tredoblet seg mener vi Norges Bank nå bør holde renten i ro og avvente virkningene av tidligere rentehevinger. Renten virker med en betydelig forsinkelse i økonomien, og det svake nyboligsalget det siste året er et varsel om svakere utvikling i norsk økonomi fremover, sier Lauridsen.

Normal aktivitet i juli

I juli ble det solgt 4.134 boliger i Norge, noe som er 1,6 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 54.908 boliger i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I juli ble det lagt ut 3.667 boliger for salg i Norge, noe som er 13,8 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 60.451 boliger i Norge, noe som er 5,7 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Det har vært noe større aktivitet i bruktboligmarkedet i juli i år enn i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig flere omsetninger i Oslo, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 47 dager å selge en bolig i juli opp fra 30 dager i juni. Kortest salgstid hadde Oslo med 27 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø og Follo med 68 dager.

Renten bør holdes i ro

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juli hadde Kristiansand hvor prisene steg med 1,5 prosent etterfulgt av Stavanger m/omegn med 1,4 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en sesongkorrigert nedgang på 2,9 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 10,7 og 9,9 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 0,7 prosent.

– Boligprisutviklingen på Sørlandet, Sør-Vestlandet og i Oslo skiller seg ut, både sist måned og så langt år. I motsatt ende er Bergen sist måned og Tromsø så langt i år.

– Renten virker ulikt i forskjellige deler av landet. Sørlandet og Sør-Vestlandet har hatt svak utvikling i boligprisene i mange år noe som gir stort potensial for boligprisvekst. Nå dras prisene opp av økt aktivitet i næringslivet, og renten biter derfor ikke like mye her som i andre deler av landet. I Oslo trumfer lav boligbygging gjennom mange år den økte renten til tross for svært høye priser i hovedstaden, sier Lauridsen.

– Nyboligsalget har stupt det siste året, til tross for store behov noe den kraftige veksten i utleieboligprisene viser. Vi har også gjennom sommeren også sett konkurser blant boligbyggere, og trolig er det bare starten. Norges Bank gjør etter vårt syn klokt i holde renten mer i ro fremover, avslutter Lauridsen.

Forrige artikkelAntall konkurser 25 prosent høyere enn i fjor
Neste artikkelHistorisk sterk juli for Norwegian