TrønderEnergi og HitecVision går sammen om å bygge opp et nytt stort fornybarselskap. Det nye selskapet skal ha hovedkontor i Trondheim, og aktivitet i hele Norden.

- annonse -

Gjennom å etablere et nytt fornybarselskap, der begge eier 50 prosent, skal energikonsernet TrønderEnergi og energifondet HitecVision satse stort innenfor fornybar energiproduksjon, elektrifisering og energieffektivisering.

Det nye selskapet har ambisjon om å ha aktiviteter i hele Norden, både på produksjon- og tjenestesiden. Alt skal ledes fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og investeringer i og utenfor Trøndelag.

Griper muligheten

– Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. Denne muligheten ønsker TrønderEnergi og HitecVision å gripe, gjennom å etablere et nytt stort fornybarselskap. Målet er at selskapet skal bli en av de ledende fornybaraktørene i Norden. Vi skal være med og muliggjøre elektrifiseringen av samfunnet, som er helt nødvendig, sier styreleder i TrønderEnergi, Odd Inge Mjøen.

Hele verdikjeden

Selskapet, som ennå ikke har fått navn, vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på litt sikt.

– Det nye selskapet vil ha så god tilgang på kapital at det kan investere og realisere store satsinger i hele Norden. Målet vårt er at selskapet skal ha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kilowattene, til strømmen ender som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, eller timer på anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter, sier konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi.
Han er ikke i tvil om at mulighetene finnes.

– Kanskje ender strømmen opp helt andre steder, og blir brukt til helt andre formål, enn vi ser for oss i dag. Det som blir viktig er å finne mulighetene, og utnytte dem fremover, sier Gjersvold.

Største investering

TrønderEnergi som er eid av 19 trønderske kommuner og KLP, etablerer det nye fornybarselskapet sammen med det Stavanger-baserte energifondet, HitecVision, som går inn med flere milliarder kroner i selskapet.

– Vi er stolte og glade over å være med på denne satsingen, som er den største investeringen vi så langt har gjort inn mot fornybar energi. For oss er det utrolig spennende å gjøre dette sammen med TrønderEnergi som har lang erfaring og stor kompetanse på området, og vi ser frem til å kunne bidra med vår kapital og lange erfaring innen selskapsbygging. Sammen med TrønderEnergi skal vi bygge et stort og grønt vekstselskap med base i Trøndelag, sier Jon Vatnaland, seniorpartner i HitecVision

Sikrer utbytte

Etableringen av det nye selskapet er planlagt etter en prosess som har pågått over tid, med bred eierinvolvering.

– Eierne i TrønderEnergi brenner for å kunne bidra i den grønne omstillingen. Samtidig krever det tilgang på mye kapital. Skal vi klare så store løft som vi nå planlegger, samtidig som utbyttet til eierkommunene sikres på et stabilt høyt nivå som i dag, må vi ha tilgang på mer kapital. Gjennom å etablere et nytt selskap sammen med HitecVision får vi inn slik kapital. HitecVision har i tillegg stor kunnskap og erfaring med energibransjen. Vi er svært glade for å ha fått dem med på laget, sier Mjøen.

TrønderEnergi vil fortsatt bestå når det nye selskapet etableres. Eierskapet til 81 prosent av TrønderEnergis vannkraft, og eierskapet til nettkonsernet Tensio, vil ligge igjen i TrønderEnergi. Planen er at all øvrig virksomhet vil bli flyttet over i det nye selskapet, som vil få rundt 250 ansatte fra starten av.

Forrige artikkel– Fortsatt lønnsomt å investere i fast eiendom
Neste artikkelNytt vindkraftoppdrag for AF Gruppen