Et stort flertall svarer at økning i kostnader og rentehevinger vil påvirke planene om boligkjøp. Og åretes feriepenger havner på sparekonto for mange nordmenn.

- annonse -

En YouGov-undersøkelse utført for OBOS-banken viser at generell kostnadsvekst og renteøkninger påvirker folks planer om boligkjøp.

38 prosent sier at økte kostnader generelt påvirker planene deres om å kjøpe bolig i stor grad, mens 48 prosent sier det påvirker i noen grad. Kun 14 prosent av de spurte sier det ikke har noen påvirkning.

Økte boliglånsrente påvirker boligplanene i stor grad til 42 prosent av de spurte og 46 prosent i noen grad.

– Prisene på en rekke varer har økt kraftig, i hovedsak strøm og drivstoff, men også prisen på mat og andre varer er på vei opp. Samtidig er renten satt opp, og vi må belage oss på ytterligere rentehevinger i år. Mange sier nå at dette vil få effekt på boligplanene deres fremover. Det er ikke overraskende at kombinasjonen renteøkning og prisvekst har en avkjølende effekt på folks planer om boligkjøp, sier Ingunn Andersen Randa, konserndirektør i OBOS med ansvar for OBOS-banken.

Påvirker sparing og nedbetaling

42 prosent av de spurte sier at økte kostander påvirker sparingen deres til bolig i stor eller noe grad, mens 38 prosent svarer det samme når det gjelder nedbetaling på boliglån.

De seneste tallene for konsumprisindeksen for mai viser ifølge SSB en oppgang siste tolv måneder på 5,7 prosent. Det er den høyeste prisveksten over tolv måneder SSB har målt siden desember 1988. Det er særlig strøm og drivstoff som bidrar til oppgangen, men også prisen på matvarer er på vei opp.

60 prosent av de spurte sier prisveksten har gitt de dårligere råd, mens 64 prosent sier de nå har gjort tiltak for å redusere kostnadene sin grunnet prisøkningen. Av de som har planer om å kjøpe seg bolig i løpet av de neste fem årene sier totalt 66 prosent at de har fått dårligere råd, og 25 prosent oppgir at de har fått merkbart dårligere råd.

– At nesten to av tre opplever å få dårligere råd og har sett seg nødt til å redusere kostnadene sine viser at dette er ganske dramatisk. Samtidig er det positivt at folk prøver å tilpasse privatøkonomien sin til en ny virkelighet. De aller fleste av oss har muligheter til å kutte kostnader, både på forbruk, men også gjennom å vurdere om man har de beste betingelsene på blant annet forsikringer og boliglån, sier Randa.

Vil bruke feriepenger til sparing

Parallelt ble det også spurt om hvordan folk planlegger å bruke feriepengene sine i år. 28 prosent sier de kommer til å spare mer av feriepengene i år enn tidligere.

– Det tror jeg har sammenheng med at mange nok opplever at det er mer krevende økonomiske tider og vanskeligere å spare. Jeg tror det er klokt å sette til side litt mer nå, og feriepengene gir en mulighet til å få spart litt ekstra, sier Randa.

Dette understøttes av at 69 prosent også svarer at økte kostnader påvirker sparingen deres i stor eller i noen grad.

Forrige artikkelNysnø investerer i det nyetablerte norske venture-fondet Sandwater
Neste artikkelSalget av nye boliger fortsetter nedover