Sterk utlånsvekst og lave tap bidro til rekordoverskudd for Instabank på 26,0 MNOK før skatt i andre kvartal. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er resultatet nær doblet.

- annonse -

Instabank har økt utlånsporteføljen med hele 19 prosent bare i årets seks første måneder. Størstedelen av veksten kom innenfor pantelån, et produkt som ble lansert for mindre enn et år siden. Pantelånsporteføljen nærmer seg 600 MNOK, og utgjør nå 19 prosent av samlede utlån, og 28 prosent av utlån i Norge.

Veksten i overskudd er enda sterkere enn utlånsveksten. Fra første til andre kvartal økte resultat etter skatt med 40 prosent, fra 14 MNOK til 19,5 MNOK. Sammenlignet med andre kvartal i 2020 er veksten 97 prosent.

– Vi er godt i rute til å nå vårt ambisiøse mål om å øke utlån med 1 milliard i 2021. Det tilsvarer en vekst på over 35 prosent. Veksten i inntekter har også gitt oss et rekordresultat. Strategien om å utvikle Instabank til en bank med et bredere produktspekter har åpenbart vært vellykket, sier adm. dir. Robert Berg.

– Vi forventer at den positive utviklingen for Instabank fortsetter i andre halvår. Det siste året har bevist at vi har en sterk endringskultur i banken, som gjør at vi klarer å se nye muligheter og raskt omsette disse til tellende resultater, sier adm dir Robert Berg i Instabank.

Lave utlånstap

I andre kvartal var tap på utlån nede på 17 MNOK (2,1 prosent av utlån), som er lavere enn første kvartal og også lavere enn samme kvartal i fjor. Den positive utviklingen skyldes for en stor del at utlånsveksten kommer innen pantelån, hvor tapsnivået er lavt, men det er også en forbedring innen forbrukslån. Andelen misligholdte lån er synkende, og banken opplever ingen negative effekter av pandemien.

Forrige artikkelBRAbank leverer sitt beste kvartal hittil
Neste artikkelInnsidekjøp i GIG