Banken leverte et resultat før skatt på 45,6 millioner i 2. kvartal 2021, en økning på 8,7 millioner fra forrige kvartal, og dermed bankens beste resultat hittil. Resultat før skatt for første halvår er 82,4 MNOK.

- annonse -

Egenkapitalavkastningen endte på 11,4% og fortsetter en positiv utvikling. Egenkapitalen økte til 1 305 MNOK og banken har solid buffer til regulatoriske kapitalkrav. Bokført egenkapital (ekskludert hybridkapital) pr aksje er ved utgangen av kvartalet 12,97 kroner. Banken har god kapitalbuffer til regulatoriske krav som gir operasjonell og finansiell fleksibilitet. Det vil bli gjort en vurdering av kapitalbehovet fremover til vekstinitiativer sett opp imot muligheter for utbytte.

Banken har i kvartalet fortsatt fokuset på god bankdrift som gir resultater i form av lave tap og positiv kostnadsutvikling, ifølge adm. direktør Oddbjørn Berentsen.

Markedsmessig har det vært god vekst i usikrede utlån i det finske markedet som har kompensert for volumnedgang i det norske markedet.

Forrige artikkelInnsidekjøp i Orkla
Neste artikkelRekordresultat for Instabank