Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli 884 milliarder kroner. Det viser nye og reviderte tall fra Oljeskattekontoret i Skatteetaten.

- annonse -

Etter å ha innhentet oppdaterte tall fra oljeselskapene, er forventet petroleumsskatt for fjoråret oppjustert fra 739 milliarder kroner til 884 milliarder kroner. Det tilsvarer en økning på 20 prosent. Tallene innebærer videre en mer en tredobling for petroleumsskatten fra det tidligere toppåret 2021.

– Skatteinngangen fra oljeselskapene har aldri tidligere vært i nærheten av så høy som nå. Årsaken til økningen er i hovedsak svært høye gasspriser i 2022. Svak kronekurs bidrar også til høy terminskatt, siden olje og gass fra norsk sokkel i hovedsak selges i utenlandsk valuta, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Forrige rekord var for inntektsåret 2021 da petroleumsskatten var 295 milliarder kroner og negativ petroleumsskatt (refusjon av skatteverdien av underskudd og ubenyttet friinntekt) på 7 milliarder kroner. Se mer om friinntekt under fakta nedenfor.

Skatteinntektene fra ikke-fornybare olje- og gassressurser går inn i Statens pensjonsfond utland, slik at inntektene kommer både dagens og fremtidige generasjoner til gode.

Forrige artikkelSvak avslutning på året i byggevarehandelen
Neste artikkelNy avtale for Gaming Innovation Group