Etterspørselen etter fersk norsk sjømat fortsatte i 2020 på tross av covid-19, og på Oslo lufthavn ble det satt rekord i antall tonn sjømat som ble fraktet ut med fly til verdensmarkedene. Over 120.000 kubikkmeter med smittevernsutstyr kom også flyveien inn til landet i løpet av året.

- annonse -

– I et europeisk fraktmarked som er sterkt påvirket av covid-19, og i en tid hvor det har vært stor global mangel på flyfraktkapasitet, har flyselskapene valgt å prioritere kapasitet fra Norge og Oslo lufthavn. Dette tilskrives først og fremst en fortsatt høy etterspørsel etter norsk sjømat, kombinert med smittevernsutstyr, e-handelsprodukter, deler til olje- og gass-næringen og til sjøfarten. I tillegg har et høyt ratenivå bidratt til at flere flyselskaper benytter passasjerfly som dedikerte fraktfly, sier cargodirektør i Avinor, Martin Langaas.

70 fly i uken med norsk sjømat

Til sammen ble det fraktet over 110.000 tonn med sjømat fra Oslo lufthavn til store markeder i hele verden, der Japan, Sør-Korea og USA var de største eksportmarkedene.

– Det har vært en økt etterspørsel etter flyfraktkapasitet for norsk sjømat fra Oslo lufthavn, som følge av redusert kapasitet fra andre europeiske lufthavner. Dette har bidratt til at vi har fått nok et godt fraktår. Bortfallet av interkontinentale passasjerruter med fraktkapasitet har blitt erstattet av flere dedikerte fraktfly. På det meste har vi hatt over 70 ukentlige fly som har lettet fra Oslo Lufthavn med fersk norsk sjømat til Asia, sier Langaas.

Norge er i en særstilling

Det totale fraktvolumet på landets hovedflyplass har gått marginalt ned som følge av mindre post og redusert innlandstrafikk, men langt mindre enn andre lufthavner i regionen.

– Norge er i en særstilling fordi vi har en stabil eksportvare i norsk sjømat som er høyt etterspurt. Dette er attraktivt for flyselskapene, som da fyller flyene sine tilbake til Asia fra Europa ved å legge til et stopp på Oslo lufthavn eller andre Avinor-lufthavner. Eksempelvis har Qatar Airways opprettet en fraktrute med fersk norsk sjømat, som skal fraktes fra Harstad Evenes lufthavn og ut til sentrale knutepunkt i Asia, sier Langaas

Avinor har forbedret flyfraktkapasiteten
– Vi pleier å si at «ingen har så dårlig tid som en død laks» og for sjømatnæringen utgjør effektive transportårer ut i verdensmarkedene en vesentlig konkurransefordel, forklarer Langaas.

Dette bekreftes av Trond Davidsen,viseadministrerende direktør, i Sjømat Norge.

– For våre medlemmer har Avinors innsats, for å sikre flyfraktkapasitet fra Norge i en svært turbulent tid for internasjonal luftfart, vært avgjørende for at de har kunnet nå verdensmarkedene med fersk sjømat. Det er gledelig å konstatere at Avinor har klart å opprettholde, og til og med forbedre, flyfraktkapasiteten for norsk transport av sjømat gjennom covid-19-krisen, sier han.

Flybårent smittevernsutstyr

Siden 18. mars 2020 har Avinor bidratt i arbeidet med å sikre forsyninger av medisinsk smittevernutstyr og smittevernutstyr fra Asia til Norge.

– I en svært krevende og vanskelig tid for landet er det godt å kunne hjelpe der man kan. At Avinor har kunnet hjelpe Helse Sør-Øst RHF og Helse- og omsorgsdepartementet med å sikre effektiv transport av smittevernutstyr, som landets sykehus og kommuner er helt avhengig av, viser hvilken verdifull rolle luftfart spiller i den norske helseberedskapen, sier Langaas.

Han kan fortelle at Avinor har bidratt med frakt av 12.000 kubikkmeter med smittevernutstyr inn til Norge.  Dette tilsvarer omtrent 200 semitrailere med utstyr. 

– Norsk luftfart har, til tross for svært krevende tider, levert tjenester som har sikret nødvendig transportbehov. Dette understreker også betydningen flyfrakt som en viktig del av norsk infrastruktur, sier han.

Stor utvikling i ekspressmarkedet

Ved siden av sjømat og smittevernsutstyr er det spesielt en næring som ser en solid økning. Expressmarkedet er det nest største fraktsegmentet i volum, men utgjør en vesentlig del av den totale norske vareverdien av flyfrakt. 

Dette skjer blant annet fordi nordmenn handler vesentlig mer varer på internett hos internasjonale leverandører, en tendens som har økt gjennom covid-19-krisen.

– Økningen er varierende mellom ulike bransjer, men det er tydelig at nordmenn generelt handler mer internasjonalt på nett. DHL Express Norge har gjennom hele pandemien opprettholdt leveranser av det stadig økende volumet fra e-handelen, men ikke minst også opprettholdt fremføring av viktige sendinger til norsk industri- og næringsliv, sykehus- og helseforetak samt samfunnet ellers, sier administrerende direktør i DHL Express, Terje Aarborg.

Det totale antall frakttonn på Oslo lufthavn var i 2020 på 163.000 tonn, noe som tilsvarer en nedgang på 7 prosent sammenliknet med 2020. Det betyr at Oslo lufthavn i 2020 tok posisjonen som Nordens største fraktflyplass (målt i tonn) og forsterket rollen som den største frakterflyplassen (antall fraktfly).

Forrige artikkelSpetalen deltok i vellykket emisjon for Braathens nye flyselskap
Neste artikkelGIG med kjempevekst