Helgeland Miljøfisk AS har inngått avtale med Multiconsult for å ta neste steg i prosessen for å etablere et landbasert oppdrettsanlegg på Toft utenfor Brønnøysund.

- annonse -

– Multiconsult skal nå gå i gang med et tverrfaglig forprosjekt basert på skisseprosjekt og godkjent reguleringsplan. Vi har intensjon om å videreføre samarbeidet i en etterfølgende detaljfase, sier Sten Roald Lorentzen, administrerende direktør i Aquaculture Innovation, som eier datterselskapet Helgeland Miljøfisk AS.

Dette anlegget vil skape store ringvirkninger for regionen, både under utbyggingsfasen og når anlegget står ferdig. Rundt 300 mennesker vil ha sin arbeidsplass i matfiskanlegget for laks.

Multiconsult er et ledende ingeniør- og arkitekturselskap, og de ser frem til å ta fatt på oppgaven.

– Kontrakten er viktig for oss og er med å befeste vår posisjon som den ledende rådgiveren innen akvakultur i Norge. I tillegg er det et omfattende grunnarbeid som skal utføres og vår kompetanse innen geologifaget og anleggsgjennomføring blir også sentral i forprosjektet. Vi har i tilbudsfasen jobbet tett sammen med Helgeland Miljøfisk og samarbeidet har vært svært bra, sier Erlend Kent, tilbudsleder og avdelingsleder i Multiconsult.

Nyvinnende
Matfiskanlegget på Toft, som har akvakultursøknad inne til behandling hos Nordland Fylkeskommune, vil skille seg ut fra de fleste andre landbaserte prosjektene i Norge.

– Anlegget skiller seg ut fra de fleste andre planlagte etableringer på land ved at det benytter gjennomstrømningsteknologi. Det er få anlegg som benytter denne teknologien i dag, de fleste benytter resirkuleringsteknologi, sier Tom Rydland, markedsansvarlig i Multiconsult.

Forprosjektet har oppstart omgående og vil pågå frem mot sommeren 2022.

Etter forprosjektet vil partene gå over i en samspillsfase frem til september. Da skal løsningene kvalitetssikres og sørge for gode kostnadsrammer for videre prosjektering.

– Vi forventer at vi har en godkjent akvakulturtillatelse i løpet av sommeren, og når den er i boks skal vi være klare til å sette spaden i jorda til høsten, sier Lorentzen.

Forrige artikkelFlyselskap lanserer flyruter fra Trondheim, Stavanger og Göteborg til New York
Neste artikkelVisma kjøper utleie- og forvaltningsplattformen Hybel