Antall konkurser og tvangsavviklinger gikk ned med til sammen 51 prosent i mai sammenlignet med samme måned i fjor, og vi må tilbake til før koronapandemien for å finne økning i konkursene over tid. Selv i hotell- og restaurantbransjen går konkursene kraftig ned.

- annonse -

– Hvem ville vel trodd at pandemi er en effektiv medisin mot konkurs? Spør kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode Dun & Bradstreet.

Antallet bedrifter som gikk konkurs i mai har gått ned med 13,1 prosent, og det er først og fremst antallet bedrifter som har blitt tvangsavviklet av myndighetene som drar de samlede tallene nedover. 78,6% færre bedrifter ble tvangsavviklet i mai i år enn i fjor. Samlet gikk 50 prosent færre bedrifter over ende i mai. Etter at året har telt 5 måneder er nedgangen i 2021 på 30 prosent.

«Snille skatteetaten»

–At konkursene fortsetter nedover etter 15 måneder med pandemi, og at hotell- restaurantbransjen er den bransjen med størst nedgang, er svært overraskende. Hvem skulle tro at pandemi skulle være en effektiv medisin mot konkurs? Spør kredittøkonom Per Einar Ruud i data- og analyseselskapet Bisnode Dun & Bradstreet. – Kompensasjonsordningen hvor bedrifter kan få dekket opp til 85 prosent av sine faste kostnader har nok hjulpet mange, men den største årsaken akkurat nå er nok at skatteetaten er «snill» og gir stadig nye utsettelser med innbetaling av arbeidsgiveravgift, moms og skatt. Nylig er fristen igjen forlenget med opp til seks måneder, og når den tiden er over vil vi nok se det på konkursstatstikken, sier Ruud.

Hotell og restaurant med få konkurser

Alle bransjer har nedgang i konkurser og tvangsavviklinger pr mai, sammenlignet med pr mai i fjor. Hotell- og restaurantbransjen har størst nedgang av alle bransjer med hele 50 prosent. Også bransjen Detaljhandel, har en solid nedgang med 40,5 prosent. Så mange som en av tre konkurser skjer i Bygg- og anleggsbransjen, men etter en stor økning i april har denne bransjen en nedgang på 6,1 prosent hittil i år.

Stor konkursnedgang i mange fylker

Alle fylker opplever nedgang i konkursene hittil i år. Det fylket med minst nedgang er Viken med 11,2 prosent. Oslo har en nedgang på 36,8 prosent, mens de fylkene med største konkursnedgang er Vestfold og Telemark med 44,5 prosent, Nordland med 52,7 og Troms og Finnmark med 52,7 prosent.

Forrige artikkelLegger fiberkabel fra Rennesøy til Newcastle
Neste artikkel– Bankkonkurransen svekkes betydelig om DNB får overta Sbanken