Prisene for brukte OBOS-boliger steg med 1,5 prosent fra juni til juli i Oslo. På landsbasis gikk prisene opp med 0,2 prosent.

- annonse -

Det betyr at prisene har steget hver måned i år, med unntak av mai da prisene falt 1,2 prosent i Oslo. Gjennomsnittprisen på OBOS-boliger i Oslo har igjen passert 80 000 kroner per kvadratmeter.   

– Prisoppgangen i Oslo er større enn snittet for juli det siste tiåret. Samtidig må tallene tolkes med ekstra varsomhet fordi det er få omsetninger. Noe av grunnen til at prisene stiger så mye i Oslo, er at det ble solgt en mye større andel ett- og toromsleiligheter enn i juni. Kvadratmeterprisen på de små leilighetene er høyere enn for de store, noe som trekker gjennomsnittprisen opp. Boligtilbudet har heller ikke økt så mye i Oslo som ellers i landet. Dette bidrar til at prisene øker mer i Oslo, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS.

God aktivitet 

Det ble omsatt flere OBOS-boliger i Oslo i juli i år enn i juli 2022.   

Monsvold mener dette sammen med tall for bruk av forkjøpsretten og omsetningstiden tyder på at markedet fungerer bra, selv om det har roet seg noe. Andelen som brukte forkjøpsretten i juli i år var på 23,2 prosent, ned fra 28,3 prosent i juni.   

Venter svakere prisutvikling   

Vanlig sesongmønster er at prisene stiger i august, for så å falle noe utover høsten.  

– Med nye renteøkninger i sikte både i august og september, kombinert med generelt høye levekostnader, vil vi sannsynligvis få en svakere prisutvikling enn normalt i høst. Sannsynligheten for at styringsrenten ender på 4,25 prosent innen september har økt. Det betyr boliglånsrenter på nærmere 6 prosent for en del låntakere, sier Monsvold. 

Hun regner med at dette vil føre til at færre får lån utover høsten.  

– Det kan bidra til en noe større prisnedgang enn vanlig. Men et godt arbeidsmarked, høy lønnsvekst, lav boligbygging, tilflytting til byene og et stramt marked for utleieboliger, vil kunne redusere prisfallet, tror Monsvold.  

Svikt i boligforsyningen 

Hun mener det er bekymringsfullt at boligbyggingen nærmest har stoppet opp.  

– Det kan gjøre at vi får boligtørke om ett til to år. Det er svært bekymringsfullt med tanke på de som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet. Høye byggekostnader, dyrere byggelån og synkende nyboligsalg på grunn av mye usikkerhet for kjøperne, gjør at det blir satt i gang bygging av langt færre boliger enn vi trenger.  

– Politikerne i Oslo bør bidra til å lette situasjonen for de som ønsker å bli boligeiere ved å moderere leilighetsnormen i en periode på for eksempel fem år. Normen slik den praktiseres nå, både i og utenfor Oslo sentrum, gjør at det bygges altfor få små leiligheter i hovedstaden i forhold til etterspørselen.  

Administrerende direktør i OBOS Eiendomsmeglere, Hans Anders Skjølberg, opplever at det i sommer har vært spesiell stor etterspørsel etter små leiligheter.   

– Meglerne våre melder om godt besøkte visninger og spesielt småleilighetene har blitt revet bort, sånn sett er dette som forventet. Største forskjellen vi ser fra i fjor er at det i år ikke ble sommerstille fra midten av juli.

Forrige artikkelKraftig fall i boligprisene i Storbritannia
Neste artikkelKredittkortgjelden har økt med 1,5 mrd. i juli