Gjennom det nyetablerte fondet New Energy Fund (NEF) vil HitecVision investere i fornybar energiproduksjon, infrastruktur for grønn energi, og avkarbonisering. Den etablerte fondsforvalteren har lukket fondet og får med Nysnø Klimainvesteringer på laget.

- annonse -

Nysnø Klimainvesteringer kommitterer 15 millioner euro i HitecVision sitt nye New Energy Fund og 6 millioner euro i en ko-investering i Vårgrønn, fondets første havvindinvestering.

– Økte investeringer i fornybar energi, elektrifisering og avkarbonisering er helt sentralt for å få ned de globale klimagassutslippene og oppnå en energisektor med netto-nullutslipp innen 2050. Fondets investeringsunivers har fokus nettopp der hvor potensialet for reduksjon av klimagassutslipp er størst og i markeder som vi mener er i vekst, sier investeringsdirektør Lars Hvam.

Gjennom New Energy Fund vil HitecVision videreføre sin veletablerte investeringsstrategi til fornybarsektoren med mål om å utvikle bærekraftige og lønnsomme selskaper. Fondet har allerede sysselsatt 540 millioner euro gjennom investeringer i grønne industrielle verdikjeder.

– Det er positivt at kapitalen raskt blir satt i arbeid for å tjene energitransformasjonen, og vi er stolte av å bidra med kapital til prosjekter som verdens største offshore vindpark i Doggerbank gjennom fondets satsing i Vårgrønn, verdikjeden for karbonfangst gjennom Oslo Hafslund Celsio og fornybar energi-produksjon, elektrifisering og energieffektivisering gjennom Aneo. For oss er dette et bevis på at HitecVision evner å levere på de strategiske fokusområdene som er satt for fondet, fortsetter Hvam.

– Vi er veldig glade for at vi tidlig fikk med oss en spesialisert klimainvestor som Nysnø, og ser frem til videre samarbeid for å få fart på den grønne omstillingen, sier Erlend Basmo Ellingsen, Senior Partner i HitecVision.

Fondet ble lukket på 875 millioner euro og får med seg Nysnø Klimainvesteringer og andre investorer som Sparebank1 Forsikring, Ardian, Första AP-fonden, KLP, Lacera og Manulife. I tillegg er det innhentet 175 millioner euro i ko-investeringskapital til Vårgrønn.

Forrige artikkelStor appetitt for utenlandsreiser i sommer
Neste artikkelLyse vil investere opptil fem milliarder kroner i ny vannkraft