Norge eksporterte 159 000 tonn sjømat for 7,1 milliarder kroner i juli. Volumet var 8 prosent høyere, mens eksportverdien økte med 7 prosent eller 2,2 milliarder kroner fra juli i fjor.

- annonse -

Hittil i år har Norge eksportert 1,6 millioner tonn sjømat til en verdi av 55,2 milliarder kroner. Eksportvolumet har økt med 11 prosent eller 160 000 tonn, og verdien har økt med 4 prosent eller 2,2 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

Sjømateksporten svinger med sesongene og normalt er juli den svakeste eksportmåneden. Størst variasjon er det for fiskeri. For fiskeriet var juli 2018 den nest høyeste julimåneden noen sinne, med en eksportverdi 1,5 milliarder. Dette er 5 prosent høyere enn i fjor, og 9 prosent lavere enn i juli rekorden 2015. For havbruk var eksporten på til sammen 5,5 milliarder kroner, noe som er rekord for juli måned. 78 prosent av den totale sjømateksporten i juli kom fra havbruk.

– Vekst i eksportvolumet av laks i juli, kombinert med fortsatte høye laksepriser, ga rekord i eksportverdien for juli måned, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Lakseeksport for 5,3 milliarder

Norge eksporterte 88 000 tonn laks for 5,3 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 20 prosent eller 15 000 tonn og en verdiøkning på 7 prosent eller 344 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 572 000 tonn laks for 37,8 milliarder kroner. Volumet har økt med 9 prosent, mens verdien økte med 4 prosent eller 1,4 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 56,45 kroner per kilo mot 64,11 kroner i juli i fjor. Polen og Frankrike var de største markedene for laks i juli.

Verdien av ørreteksporten økte med 28 prosent

Norge eksporterte 3 350 tonn ørret for 213 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 65 prosent eller 1 300 tonn og en verdivekst på 28 prosent eller 47 millioner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 24 000 tonn ørret for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 30 prosent eller 5600 tonn og en verdiøkning på 8 prosent eller 124 millioner kroner fra samme periode i fjor. Hviterussland og USA var våre største marked for ørret i juli.

Opp for fersk- og ned for fryst torsk

Norge eksporterte 2 600 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 83 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 118 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 8 millioner kroner fra juli i fjor. Danmark og Spania var de største markedene for fersk torsk i juli.

Hittil i år har Norge eksportert 53 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 1,9 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 2 600 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 3 prosent eller 154 millioner kroner fra samme periode i fjor.

– Vi ser fortsatt en økning i eksport av fersk torsk utenom hovedsesongen, mye av forklaringen ligger nok i ferskfiskordningen og levendelagring. Til tross for at prisen falt litt i juli er gjennomsnittsprisen for fersk hel torsk 9 prosent høyere så langt i år sammenlignet med samme periode i 2017, sier Ingrid Kristine Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Norge eksporterte 3 900 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 155 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 2 980 tonn eller 43 prosent og en verdinedgang på 29 prosent eller 64 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 43 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 1,6 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 2 365 tonn eller 5 prosent og en verdiøkning på 5 prosent eller 76 millioner kroner fra samme periode i fjor. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i juli.

Økt klippfisk- og saltfiskeksport

Norge eksporterte 5 300 tonn hel klippfisk for 227 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 198 tonn eller 4 prosent, og en verdiøkning på 3 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 48 000 tonn hel klippfisk for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1000 tonn eller 2 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 87 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i juli.

Norge eksporterte 1 500 tonn saltfisk for 65 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 272 tonn eller 22 prosent og en verdiøkning på 24 prosent eller 13 millioner kroner fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 22 600 tonn saltfisk for 1,1 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 1 200 tonn eller 6 prosent, og en verdiøkning på 18 prosent eller 167 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Italia var de største saltfiskmarkedene i juli.

Opp for tørrfiskeksporten

Norge eksporterte 291 tonn hel tørrfisk for 26 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 55 prosent, og en verdivekst på 8 millioner kroner eller 44 prosent fra samme måned i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 2 360 tonn tørrfisk for 327 millioner kroner. Det er en volumøkning på 325 tonn eller 16 prosent og en verdiøkning på 57 millioner kroner eller 21 prosent fra samme periode i fjor. Nigeria og Italia var de største tørrfiskmarkedene i juli.

Redusert sildeeksport

Norge eksporterte 11 000 tonn sild for 107 millioner kroner i juli. Det er en volumnedgang på 27 prosent eller 4 151 tonn og en verdinedgang på 32 prosent eller 51 millioner kroner sammenlignet med juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 159 000 tonn sild for 1,4 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 6 prosent eller 9 000 tonn, og en verdinedgang på 12 prosent eller 186 millioner kroner fra samme periode i fjor. Nederland og Polen var de største markedene for sild i juli.

Økt for kongekrabbe- og rekeeksport

Norge eksportert 270 tonn kongekrabbe for 78 millioner kroner i juli. Det er en volumoppgang på 106 tonn eller 64 prosent og en verdiøkning på 34 millioner kroner eller 80 prosent fra juli i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 946 tonn kongekrabbe for 273 millioner kroner. Det er en volumøkning på 9 prosent eller 79 tonn, og en verdiøkning på 16 prosent eller 38 millioner kroner. Sør-Korea og USA var de viktigste markedene for kongekrabbe i juli

Norge eksporterte 670 tonn reker for 51 millioner kroner i juli. Det er en økning på 26 tonn eller 4 prosent, mens verdien ble økt med 2,7 millioner kroner eller 6 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 5 250 tonn reker for 425 millioner kroner. Det er en volumøkning på 11 prosent eller 515 tonn, og en verdiøkning på 20 prosent eller 72 millioner kroner. Sverige og Finland var de viktigste markedene for reker i juli.

Forrige artikkelBertel O. Steen tar over importen av Opel
Neste artikkelNorwegian med passasjerrekord og høy fyllingsgrad i juli