Boligprisene falt med 0,9 prosent i september. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

- annonse -

Boligprisene er nå 8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg sterkere i september enn det som er normalt for måneden. Flere byer som Kristiansand, Stavanger, Trondheim og Bodø hadde en sterk sesongkorrigert utvikling, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– I slutten av september fikk vi den første av flere varslede renteøkninger fra Norges Bank, men det er for tidlig å se tegn til at økte renter i boligprisutviklingen. Historisk har det også vært en tendens til at gradvise renteøkninger tar lengre tid å få effekt i boligmarkedet, sier han.

– Uavhengig høyere rente, så er prisutviklingen over hele landet avtagende, og boligmarkedet følger nå normalt konjunkturforløp, noe markedet ikke gjorde i 2020. Vi venter at boligprisene vil fortsette å falle som normalt gjennom høsten. Og slik det står nå vil boligprisutviklingen for 2021 bli noe svakere enn Eiendom Norges prognose på 7,5 prosent 12 måneders vekst ved utgangen av året, sier Lauridsen.

Rekordomsetning så langt i 2021

I september ble det solgt 10.378 boliger i Norge, noe som er 6,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2020.

Så langt i år er det solgt 81.060 boliger i Norge, noe som er 4,7 prosent flere enn i samme periode i 2020.

I september ble det lagt ut 9.987 boliger til salgs i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i samme måned i 2020.

Så langt i år er det lagt ut 84.636 boliger for salg i Norge, noe som er 3,8 prosent flere enn i samme periode i 2020.

– Det er solgt noe færre boliger i september i år enn i fjor, men så langt i år har det aldri vært lagt ut eller solgt så mange bruktboliger, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i september 2021, det samme som i august. Kortest salgstid hadde Bodø m/Fauske med 14 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 62 dager.

– I snitt har det så langt i 2021 gått raskere å selge en bolig i Norge enn de siste årene. Spesielt på Sørlandet og Rogaland er salgstid gått mye ned sammenlignet med tidligere år, sier Lauridsen.

Bodø sterkest siste år

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Bodø m/Fauske og Kristiansand med en oppgang på 1,1 og 1 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Follo med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 14,7 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 3,8 prosent.

– 12 måneders veksten falt i alle områder i Norge i september som normalt. Bodø m/ Fauske skiller seg markant ut med en svært sterk prisvekst det siste året, sier Lauridsen.

Forrige artikkelfoodora mer enn doblet omsetningen
Neste artikkel52 prosent flere bedrifter på dunken i september!