Ferske tall fra Skatteetaten viser at rundt 8000 nordmenn har rapportert at de har en samlet formue i kryptovaluta på mer enn fem milliarder kroner. Samlet inntekt oppgitt i skattemeldingen for 2017 er rundt én milliard kroner.

- annonse -

Til sammenligning ble det året før bare meldt fra om 125 millioner kroner i formue og 16 millioner i realiserte inntekter. Skatteetaten sitter på opplysninger fra forskjellige kilder om minst 30.000 nordmenn som har formue eller inntekt i kryptovaluta.

– Det er snakk om betydelige summer og en stor vekst. Formue og inntekter i kryptovaluta har fått betydning for skatteinngangen i Norge. Derfor følger vi med på dette området, sier skattedirektør Hans Christian Holte. – Vi antar at finnes flere store kryptoformuer som ikke er oppgitt til beskatning.

Alt må inn i skattemeldingen

Men flertallet av de som ikke har innrapportert kryptovaluta har nok mindre beløp, kanskje anskaffet mer av nysgjerrighet enn for å spekulere i det som en investering. Disse små summene skal uansett rapporteres inn, minner skattedirektøren om.

En trend Skatteetaten mener å se er at flere bare har rapportert kryptovaluta som formue selv om de har handlet mellom forskjellige typer kryptovaluta i løpet av 2017. Da skal hvert salg behandles som en realisasjon og gevinst/tap skal rapporteres som skattepliktig inntekt/fradrag.

Regner med å finne flere investorer

– Selv om vi foreløpig ser spor av 30.000 nordmenn som har kryptovaluta så samarbeider vi både med nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer for ytterligere identifisering av investorer. Skatteetaten har fulgt med på kryptovaluta siden 2011, og vi har økende kompetanse på området. Vi benytter oss også av ekstern kompetanse, både i privat sektor og andre statlige organer, sier Hans Christian Holte.

Forrige artikkelPriskutt gav fiskesjokk
Neste artikkelSkogen Lund slutter i NHO