Data- og analyseselskapet Bisnode melder om fortsatt mange konkurser for juli. Hittil i år har det vært 3864 konkurser og tvangsavviklinger av selskaper. Det er en økning på 8,6 prosent fra juli i fjor.

- annonse -

– I feriemåneden er det ikke de helt store utslagene, men tallene viser at det fortsatt kan gå mot flere konkurser i 2018 enn i rekordåret 2009, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

I juli gikk 266 bedrifter konkurs og 39 bedrifter ble tvangsoppløst av myndighetene. I løpet av de 12 siste månedene har 4851 bedrifter blitt slått konkurs og 1575 bedrifter blitt tvangsoppløst. Til sammen utgjør det hele 6426 selskaper som har gått overende på et år. – Det nærmer seg stygt rekorden etter finanskrisen i 2009, hvor 6449 selskaper gikk overende, sier Per Einar Ruud i Bisnode.

Vanskelig å forklare

Ruud mener det er vanskelig å forstå seg på den store økningen i konkurser: – Når vi kan tangere rekorden som ble satt etter finanskrisen skulle man tro at det sto dårlig til med norsk økonomi og næringsliv. Det stemmer ikke overens med andre indikatorer for vekst og sysselsetting, sier han. – Men det er klart at det skjer store endringer i en del bransjer som kan forklare noe av utviklingen. Innen detaljhandel og tjenesteytende næringer har vi registrert stor vekst i antall konkurser, og det er nok store strukturelle endringer i disse bransjene om dagen med økt netthandel og automatisering av tjenester, forklarer Ruud. Tjenesteytende næringer har hatt en økning i antall konkurser og tvangsavviklinger på hele 18,5 prosent hittil i år, mens i detaljhandel registreres det en økning på 10,3 prosent.

I industrien ser det heller ikke helt lyst ut om dagen. Denne bransjen opplever en konkursøkning på hele 11,5 prosent hittil i år. Mens hotell og restaurant har en økning på 10, 7 prosent.

Bygg og anlegg er den bransjen som har hatt flest konkurser de siste årene, og denne bransjen står samlet for rundt en fjerdedel av alle konkurser i Norge. Men veksten i konkurser har her stabilisert seg noe. Hittil i år har Bygg og Anlegg opplevd en konkursøkning på 2,8 prosent.

Forrige artikkelNorwegian med passasjerrekord og høy fyllingsgrad i juli
Neste artikkel– Økning på 50 prosent i antall grunnstøtinger og kollisjoner