Lyse hadde et resultat på 1,5 milliarder kroner i første halvår 2022, mot 937 millioner kroner første halvår i fjor. Lyse-konsernet bidrar med 4,1 milliarder kroner i skatt og avgifter i første halvår 2022, som både er ny rekord og mer enn hele fjoråret.

- annonse -

– Vi leverer et godt halvårsresultat, men med et meget alvorlig bakteppe. Energikrisen i Europa, som forsterkes av den brutale krigen i Ukraina, fører til høye energipriser som smitter over på oss. Kombinert med lav magasinfylling og mindre nedbør gjør det at prisen på strøm er historisk høy. Dette påvirker vårt resultat betydelig, men fører i tillegg til at vi betaler rekordmye i skatt, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lyse har holdt igjen vann første halvår i tråd med egne rutiner og myndighetenes ønsker og har derfor en nedgang i produksjonen som gjør at resultatet er lavere enn det kunne ha vært.

Allsidig konsern

– Konsernets strategi har de siste 20 årene vært å utvikle et selskap med flere bein å stå på, derfor er jeg fornøyd med en fortsatt god kundevekst innen telekomområdet, som også bidrar til et positivt resultat, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Energiområdet preges av ekstraordinært høye kraftpriser, som påvirker resultatet fra vannkraft positivt og resultatet fra nettsiden negativt. Forretningsområdet telekom leverer gode resultater og sterk kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten har god drift og få driftsforstyrrelser.

Driftsresultatet første halvår er på 6,7 milliarder kroner, en økning på 3,6 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt for konsernet samlet var 2,4 milliarder kroner. Lyses eierkommuners andel av resultatet utgjør 1,5 milliarder kroner. Minoritetseiere i Lyse-konsernets datterselskaper får et resultat på 881 millioner kroner.

Rekordhøye bidrag til fellesskapet

Om lag 60% av resultatet fra vannkraftvirksomhet går til staten i form av skatt. Lyse-konsernet betaler til sammen 4,1 milliarder kroner i skatt og avgifter i første halvår, skattekostnadene inkluderer eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger. Tilsvarende tall for 1. halvår 2021 var 1,7 milliarder kroner. 

Samlede skatter og avgifter betalt av Lyse første halvår 2022 er ny rekord og utgjør mer enn det Lyse betalte i skatter og avgifter for hele 2021.

I april utbetalte Lyse 650 millioner kroner i utbytte til de fjorten eierkommunene basert på årsregnskapet for 2021. Lyses langsiktige utbyttepolitikk er at 60% av resultatet over tid skal tilfalle eierne og at resten skal bli igjen i selskapet for å trygge eksisterende virksomhet, skape vekst og øke det langsiktige utbyttegrunnlaget.

Krevende kraftsituasjon

2022 vært et krevende år for våre kunder, for kraftmarkedet og kraftbransjen og dens omdømme generelt. Krig i Europa, nedbygging av kjernekraft og kullkraft i Tyskland, kombinert med enda tettere kobling mellom Norge og kontinentet gjennom nye kabler, samt mindre nedbør og lav magasinfylling har ført til svært høye kraftpriser i Sør-Norge. Dette har ført til rekordhøye inntekter, først og fremst til staten gjennom skatter og avgifter, men også til kraftselskapene, herunder Lyse.

Driftsresultat for energivirksomheten ble 6,4 milliarder kroner, en økning på 3,9 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.  

De rekordhøye energiprisene har på motsatt side ført til betydelige utfordringer for virksomhetsområdene for naturgass og fjernvarme, tap på fastpriskontrakter på strøm og negativ verdiutvikling på finansielle kontrakter. 

Fortsatt sterk vekst for televirksomheten

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 811 864 aktive kunder ved utgangen av første halvår 2022, en økning på 69 786 fra samme periode i fjor. 759 022 kunder er lokalisert i Norge, resten i Danmark. Driftsresultat for televirksomheten ble 627 millioner kroner mot 466 millioner i første halvår i 2021. En betydelig vekst i egeneide kunder gir økt dekningsbidrag, samtidig som det er god kontroll på utviklingen i kostnader.  

Altibox-partnerskapet vokser ifølge NKOM mest både på bredbånd og tv-distribusjon i Norge. I mars kjøpte Lyse-konsernet mobiloperatøren Ice og ble med det en fullverdig teleoperatør. Ice er inkludert i tallene fra og med 01.04.2022 og leverer et negativt driftsresultat på 55 millioner kroner hittil i år.  I juni vedtok Lyse plan for videre investeringer i utbygging av nasjonalt 5G-nett. Ice har 718 286 mobilkunder og 62 526 mobile bredbåndskunder ved utgangen av juni.

Nettap gir underskudd for nettvirksomheten

Driftsresultat for nettvirksomheten ble negativt med 43 millioner kroner, mot et positivt resultat på 217 millioner i første halvår i 2021. Resultatnedgangen skyldes hovedsakelig økte kostnader til nettap som er en konsekvens av høye kraftpriser, mindre forbruk på nettet grunnet mildvær og utsettelse av ny nettleiemodell. Lnett scorer høyt på kåringen av nettselskap med færrest strømavbrudd i 2021, og er best av de store nettselskapene. Lnett fortsetter vår store utbygging av regionalnettet som tilrettelegger for elektrifisering.

Forrige artikkelLyse vil investere opptil fem milliarder kroner i ny vannkraft
Neste artikkelKraftig inkassoøkning for bedrifter