Et samlet Instabank-styre anbefaler aksjonærene å akseptere et toukers kontanttilbud fra Lunar på alle aksjene i Instabank ASA. Med Instabank vil Lunar styrke posisjonen i Norden, og skape ytterligere vekst i Norge gjennom en større bredde av bank, betalings,- og investeringstjenester.

- annonse -

Aksjonærer som representerer over 70 prosent av aksjekapitalen har allerede gitt sin forhåndsaksept. Det inkluderer de ti største aksjonærene, samt representanter for ledelsen og styret i Instabank.

– Vi gleder oss stort over muligheten til å samle kreftene med Instabank til en sterkere nordisk enhet, og sammen utfordre, innovere og bygge løsninger på måter som kommer kundene til gode. Vi er imponert over Instabank-teamet og sikre på at vi sammen er enda bedre rustet til å endre og sette agendaen for banktjenester i Norden i takt med endrede kundebehov, sier gründer og CEO i Lunar, Ken Villum Klausen.

Sterkere norsk fotfeste

I løpet av 2022 vil Lunar tilby banktjenester til små bedrifter og gründere i Norge og i tillegg tilby et fullspekket utvalg av banktjenester til privatkunder. Dersom oppkjøpet av Instabank lykkes, betyr det blant annet at Lunar kan tilby attraktive låneprodukter som en naturlig del av tjenestetilbudet til kunder i Norge. Dersom oppkjøpet av Instabank lykkes betyr det at Lunar får et mye sterkere fotfeste i Norge.

– Norge fortjener en utfordrer som tenker bank, betaling og investeringer på nye måter, og som anvender ny teknologi for å skape smartere løsninger for å gjøre bank mer engasjerende. Ved å tilføre spisskompetanse på finansiering, faller viktige brikker på plass. Når vi etter hvert også tilfører nye tjenester i appen og kobler oss opp mot norsk infrastruktur kan både privatkunder og oppstartsbedrifter bruke oss som førstevalget for finansielle tjenester i Norge, sier Eilin Schjetne, Norgessjef i Lunar.

Instabank og Lunar er begge heldigitale utfordrere som brenner for å gi kundene enklere, rimeligere og smartere løsninger. Med et sammenfallende tankesett og geografisk satsingsområde, samt et matchende produkttilbud, utfyller selskapene hverandre svært godt. 

Vi er begeistret for muligheten til å bli en del av Lunar og sammen utfordre, innovere og bygge en enda sterkere nordisk enhet. Vi er overbevist om at de felles selskapene vil komme våre kunder, ansatte og interessenter til gode. Vi er imponert over Lunar teamet, produktene og kundeløsningene og deres sterke posisjon i teknologi- og banksektoren. Sammen vil vi lede transformasjonen av de nordiske bankmarkedene, både for privat- og bedriftskunder, og tilby banktjenester på en ny og bedre måte – Lunar-måten, sier CEO i Instabank, Robert Berg.

Kombinasjonen av posisjonen Instabank har skapt i Norge og Finland med det sterke fotfestet Lunar allerede har i Danmark, Sverige og Norge, styrkes Lunar totalt sett som ledende utfordrer i Norden. I det som mange betrakter som en av verdens mest lønnsomme bankmarkeder, ser Lunar klare muligheter til å skille seg positivt ut ved å anvende ny teknologi for å skape enda bedre digitale kundeopplevelser.

Med Instabank på laget får Lunar et bedre utgangspunkt for å ta ut større deler av vekstpotensialet i det europeiske markedet for finansielle tjenester og “embedded finance”.

Både Lunar og Instabank tror kombinasjonen av selskapene gjør Lunar til en markedsledende utfordrer innen finansielle tjenester som er skalert for videre vekst. Lunar er imponert over hva Instabank-teamet har oppnådd til nå, og ser det som helt sentralt å dra nytte av den sterke kompetansen i Instabank for å levere på den ambisiøse vekststrategien. Derfor håper Lunar å gi Instabank-teamet en spennende tid i møte fremover. 

Henter 70 millioner Euro

10. mars ble det kjent at Lunar henter ytterligere 70 millioner Euro i investeringsrunden Serie-D som også i år ledes av Heartland sammen med Kinnevik og Tencent. I februar kom også Hollywood-skuespilleren Will Ferrell inn som ny investor.

I april 2021 gjennomførte Lunar et oppkjøp av den svenske låne- og spareplattformen Lendify for å styrke tilbudet av kreditt i Sverige.

Forrige artikkelFjord Line innfører drivstofftillegg
Neste artikkelSbanken setter opp renten