Lyses resultat etter skatt for første halvår ble på 1 521 millioner kroner, en nedgang på 860 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i 2022.

- annonse -

– Etter fjorårets svært høye kraftpriser er vi glade for at vi nå ser et roligere kraftmarked, selv om kraftprisene til våre kunder fortsatt er høyere enn det som har vært normalt de siste årene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Lavere priser og produksjon

Lyses driftsresultat innen fornybar energi ble 4 367 millioner kroner, en reduksjon på 2 044 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Reduksjonen skyldes hovedsakelig lavere kraftproduksjon og kraftpris. Fjoråret var preget av Russlands krig mot Ukraina som ga ekstreme gass- og kullpriser i Europa og frykt for energiknapphet. I 2023 har derimot fallende kontinentale kraftpriser kombinert med mer nedbør gitt fallende strømpriser i første halvår.

Høye teleinvesteringer

Innen telekom er driftsresultatet 199 millioner mot 625 millioner i første halvår 2022. Nedgangen skyldes flere forhold; blant annet positive engangseffekter i 2022, lavere marginer på fast bredbånd som følge av sterk konkurranse, samt økte avskrivninger som følge av utbyggingen av Norges tredje 5G mobilnett. Nedgangen i driftsresultatet dempes av betydelig kundevekst innen mobil. Resultatutviklingen er i tråd med plan etter oppkjøpet av Ice.

Mindre nettap
Driftsresultat for infrastruktur og sirkulær energi er 374 millioner mot -78 millioner i første halvår i 2022. Økning i resultatet skyldes hovedsakelig lavere kraftpriser som medfører et betydelig redusert nettap for nettvirksomheten.

– Lyse fortsetter med tunge investeringer i kritisk infrastruktur og de finansielle resultatene preges av dette. Vi har satt i drift tre nye transformatorstasjoner og to nye kraftledninger i regionalnettet bare dette halvåret samtidig som vi bygger et landsdekkende mobilnett. Disse investeringene skal vi fortsette med, og vi har også ambisjoner om å få til en betydelig opprustning og utvidelse av kraftverkene i Røldal og Suldal forutsatt at Regjeringen holder løftet om å fjerne høyprisbidraget, sier Eimund Nygaard.

Forrige artikkelNy avtale for Gaming Innovation Group
Neste artikkelSchibsted Ventures inn i ‘den nye bilindustrien’