Höegh Eiendom har inngått avtale vedrørende kjøp av eiendommene Bøkkerveien 5 og Haslevangen 16 på Hasle i Oslo. Selger av eiendommene er Hasle Linje Næring DA som er eid 49,5 % av Höegh Eiendom, 49,5 % av AF Gruppen og 1 % av Vind AS.

- annonse -

Bøkkerveien 5 er et kontorbygg på 15 144 kvm BTA. Hovedleietaker er Securitas, som flyttet inn i første kvartal 2018. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 610.

Haslevangen 16 på er en skole på 3 011 kvm BTA. Leietaker er Wang Ung. Skolen fylles i disse dager opp av forventningsfulle og sporty idrettselever. Bygget verdsettes i transaksjonen til MNOK 135.

Transaksjonene vil gjennomføres medio 3. kvartal 2018 for Bøkkerveien 5 og medio 4. kvartal 2018 for Haslevangen 16.

Höegh Eiendom og AF gruppen vil fortsette samarbeidet på HasleLinje med å utvikle de resterende 58 000 kvm næringseiendom i prosjektet.

– Kjøp av attraktive, miljøsertifiserte og sentrale eiendommer er i tråd med Höegh Eiendoms vekststrategi som er å utvikle vår kontantstrøms portefølje. Vi er meget tilfredse med å ha sikret oss disse to sentrale eiendommene på Hasle med lange og sikre kontantstrømmer. Transaksjonen gjennomføres til markedsmessige betingelser», sier Eirik Thrygg, administrerende direktør i Höegh Eiendom.

Forrige artikkelNå er over tre millioner nordmenn Vippsere
Neste artikkelAF Gruppen med sterk vekst og godt resultat