AF Gruppen økte omsetningen med 40 % i 2. kvartal og leverte et godt resultat for kvartalet og første halvår 2018.

- annonse -

AF Gruppens omsetning var MNOK 4 692 (3 347) i 2. kvartal og 8 575 (6 009) i 1. halvår. Dette tilsvarer en vekst på henholdsvis 40 % og 43 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat før skatt ble MNOK 256 (250) i 2. kvartal og MNOK 450 (393) i 1. halvår. Dette ga en resultatmargin på 5,5 % (7,5 %) i 2. kvartal og 5,3 % (6,5 %) i 1. halvår.

AF Gruppen har en kompromissløs holdning til sikkerhet og stiller de samme strenge kravene til samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Derfor inkluderes tall fra underleverandørene i skadestatistikken. H-verdien for 2. kvartal var 0,8(1,4). I første halvår 2018 var H-verdien 1,1 (1,2). For 2. kvartal var sykefraværet 3,1 % (2,8 %), og hittil i år er det 3,4 % (3,2 %).

En ordreinngang på MNOK 5 106 i kvartalet ga en ordrereserve per 30.06.18 på MNOK 19 866 (18 928). Kontantstrøm fra driften ble MNOK 33 (203) i 2. kvartal og MNOK 159 (619) i 1. halvår.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon og hadde per 30.06.18 netto rentebærende fordringer på MNOK 609 (698).

– Vår vekst og verdiskaping skal aldri gå på bekostning av sikkerhet. Dette krever mye av oss hver dag. Vi fikk en kraftfull påminnelse om hvor sårbare vi er, da en ansatt hos en av våre underentreprenører døde som følge av en arbeidsulykke ved E18 Tvedestrand-Arendal i mai. Når det fatale skjer kommer sterk vekst og et godt kvartalsresultat i andre rekke. Selv med lav skadefrekvens må vi aldri glemme at sikkerhetsarbeid er ferskvare. Kontinuerlig læring og tiltak som forsterker barrierene mot uønskede hendelser er derfor høyt prioritert. Det er vårt ansvar at alle som jobber på våre prosjekter kommer trygt hjem hver dag, og det setter standarden for vår prosjektgjennomføring, sier konsernsjef Morten Grongstad i AF Gruppen.

Forrige artikkelHöegh Eiendom kjøper to næringsbygg på Hasle
Neste artikkelEVRY styrker satsingen på helseteknologi i hele Norden