Sterk konkurranse mellom butikkjedene bidrar til å dempe oppgangen i matvareprisene. Årsprisveksten på mat og alkoholfrie drikkevarer var 8,6 prosent i mars, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- annonse -

Det siste året har prisveksten vært klart lavere enn hos våre naboland, noe som særlig skyldes knallhard priskonkurranse mellom butikkjedene.

Konkurranse hindrer prishopp

Forhandlingene om priser mellom leverandørene og dagligvarekjedene fører vanligvis til et prishopp i februar, men fordi flere av dagligvareaktørene valgte å fryse prisene, så vi bare en moderat prisvekst fra januar til februar. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt som normalt fra februar til mars og årsveksten gikk litt ned.

Utviklingen med avdempet prisvekst fortsetter på tross av at alle ledd i matverdikjeden har opplevd store kostnadsøkninger det siste året. Både strøm, drivstoff, emballasje, gjødsel og råvarer har blitt betydelig dyrere.

– Det er positivt for oss forbrukere at prisveksten i butikk dempes av sterk konkurranse, til tross for store kostnadsøkninger. Prisutviklingen de siste månedene viser at kampen om kundene i dagligvaresegmentet er tøff, sier Bendik Solum Whist, bransjedirektør for dagligvare i Virke.

Whist peker på at dette inntrykket styrkes av at prisveksten i Sverige og Danmark er betydelig høyere enn i Norge.

– Når vi ser på tallene fra våre to nærmeste naboland, bekreftes inntrykket av at sterk konkurranse mellom kjedene gjør det vanskelig å velte kostnadsøkninger videre til forbrukerne her i Norge. I Danmark har matvareprisene økt med 15,8 prosent det siste året, mens svenskene har sett en matprisvekst på hele 21 prosent. Det setter den norske prisveksten i perspektiv, avslutter Whist.

Forrige artikkelKraftig oppgang i boligprisene i mars
Neste artikkelNorwegian med sterke trafikktall før sommersesongen