Til tross for høye strømpriser, prisstigning generelt og kommende renteøkning fortsetter folk å bruke feriepengene sine til å betale inkassogjelden sin, viser ferske tall fra Kredinor.

- annonse -

– Juni er den viktigste måneden for nedbetaling av inkassogjeld og juni 2022 var ikke noe unntak, sier administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor. – Vi har over tid ventet på et noe større inkassoutslag på folks privatøkonomi etter pandemien, men så langt går det veldig bra for folk flest. Det var nedgang i usikret gjeld i juni og det ser ut til at folk har mer på sparekontoen enn på lenge, noe som er svært positivt, sier Klaus-Anders Nysteen.

Så langt i år har Kredinor mottatt innbetalinger til en verdi av mer enn 2,8 milliarder kroner, for litt i underkant av en halv million inkassosaker. Andelen inkasso som ble betalt i juni er om lag 18,5 prosent. Snittet for de øvrige månedene ligger på rundt 16,3 prosent. Historisk blir om lag 52 prosent av all inkassogjeld betalt første halvår, med juni som den måneden med høyeste innbetalte beløp.

– Hvis det ikke skjer noen drastiske endringer i folks privatøkonomi vil året som helhet se bra ut, men det er noen mørke skyer i horisonten. Renteøkning for de med boliglån, vedvarende høy strømpris i Sør-Norge og sterk prisstigning er noe av det som kan påvirke folks betalingsevne, og i verste fall føre til inkasso. Alt i alt virker det likevel som om mange har tatt innover seg de truende skyene i horisonten, sier Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor er Norges største inkassoselskap målt i antall saker og nest størst i omsetning. Selskapet har hele bredden av norsk næringsliv og offentlig sektor som oppdragsgivere, og kundene deres som betalere. I løpet av et år behandler Kredinor om lag 1,7 millioner saker til en verdi av rundt 8,6 milliarder kroner. Selskapet måles løpende på betaling av saker, som er penger norsk næringsliv og offentlig sektor er helt avhengige av fra kundene sine, for å sikre god likviditet og lønnsomhet.

– Vi har en viktig rolle i å hjelpe kundene slik at de klarer å håndtere inkassogjelden sin og kan komme ut av det og videre. Derfor følger vi utviklingen i kundenes betalingsevne tett i tiden som kommer, sier Klaus-Anders Nysteen.

Kredinor vil i løpet av høsten 2022 fusjonere med inkassoselskapet Modhi som eies av Sparebanken 1 Gruppen. Etter sammenslåingen vil selskapene utvikle løsninger som blant annet bidrar til å hjelpe kunder og oppdragsgivere i alle deler av faktura- og betalingsløpet.

– Gjennom å hjelpe kundene som har økonomiske utfordringer hjelper vi også våre oppdragsgivere, slik at de får raskere betaling og mer forutsigbare pengestrømmer, sier Klaus-Anders Nysteen.

Forrige artikkelKraftig økning i antall reisende til og fra Avinors lufthavner
Neste artikkelNorwegian og Norse inngår tettere samarbeid