Juli er måneden vi grensehandler mest. Det bidrar til at omsetningen i dagligvarebransjen har gått betydelig ned.

- annonse -

Det viser varehandelsindeksen fra SSB. Detaljhandelen hadde en omsetningsnedgang på 6,7 prosent i juli sammenlignet med samme måned i fjor. Dagligvare gikk ned med hele 9,6 prosent i perioden.  

– Dette viser med all tydelighet at grensehandelen er tilbake. Juli er tradisjonelt den måneden norske forbrukere handler mest i Sverige. Det synes å ha vært tilfellet også i år. Grensehandelen er tilbake til normalen og har bidratt til den sterke nedgangen i dagligvarehandelen i Norge, sier Jarle Hammerstad, leder for bransjepolitikk i Virke.

Ifølge SSB har grensehandelen økt i takt med gjenåpningen etter pandemien.

– Når grensehandelen spiser så mye av omsetningen i dagligvarehandelen, påvirker det også sysselsettingen i butikker i grensenære områder. Regjeringen bør sette fortgang i sitt arbeid med å finne flere tiltak mot grensehandelen, som det ble lovet i Hurdalsplattformen. Nå er vi inne i en så stor vekst i grensehandelen at det haster med å finne flere tiltak, sier Hammerstad.

Forrige artikkelBoligprisforventningene fortsetter nedover
Neste artikkel– Nå ser vi virkelig en kraftig økning i konkurstallene