Flyr, det nye norske flyselskapet, vil søke om notering på Euronext Growth på Oslo Børs. Selskapet vil hente 600 millioner i en emisjon og nøkkelinvestorer har allerede forpliktet seg til å investere NOK 165 millioner.

- annonse -

Flyr blir et godt kapitalisert lavkostselskap med en økonomisk bærekraftig og effektiv forretningsmodell. Det nye flyselskapet vil ha moderne operasjonssystemer, en forenklet og heldigital kundereise og en ledelse med lang og omfattende luftfartserfaring. Etter gjennomført emisjon vil Flyr være fullfinansiert opp til en flåte på 28-30 fly, med både innenlands- og utenlandsflyvninger.

– Flyr-modellen er tilpasset fremtidens luftfart. Kapitalutvidelsen og noteringen på Euronext Growth gjør oss i stand til å gripe mulighetene i et marked som er på vei tilbake, sier Tonje Wikstrøm Frislid, administrerende direktør i Flyr.

Tilgang på fly og personell muliggjør en kontrollert og etterspørselsdrevet oppskalering. Flyr vil i første omgang sørge for å sikre viktige ruter på det norske stamnettet, for deretter å gradvis utvide nettverket til å inkludere populære destinasjoner i Europa.

– Mottakelsen fra investorene har vært svært positiv. Med en meget erfaren ledergruppe og et selskap uten gjeld, er vi i en unik posisjon til å inngå leieavtaler på nyere fly til historisk lave priser, sier Erik G. Braathen, grunnlegger og styreleder i Flyr.

Arctic Securities, Carnegie og Sparebank1 Markets er engasjert som tilretteleggere for å bistå selskapet i den planlagte emisjonen av nye aksjer i selskapet, etterfulgt av en notering av aksjene på Euronext Growth. Det forventes at første handelsdag vil være på, eller rundt 1. mars 2021.

Forrige artikkelMatvareprisene økte svakt i januar
Neste artikkelTV 2 Sumo endrer navn